ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה                            
               050-5935394        abm88@walla.com


                               Golden  Spiral     School of Practical Consciousness Evolution                         972-50-5935394    זwatersolar@hotmail.com     goldenspiral11@gmail.com

         

Book/course 1- Basic

Book/course 2

Book/course 3-Part 1


Book/course 5- Part 5
The website will be updated during May 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש מאי 2018
Golden Spiral- School of Practical Consciousness Evolution was established by Safataianaya Solar in 1997, has an international reputation and an extensive experience with the unique, updated and original knowledge teaching you dealing with the different problems practically, being more independent, unique and without any external depended support

 
ספירלת הזהב- ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה הוקם ע"י ספטיניה סולר ב- 1997 והינו בעל מוניטין בינלאומי וניסיון רב.בידע המקורי, המעודכן וברמה הגבוהה הנועד ללמד אתכם להתמודד עם הבעיות השונות באופן מעשי, להיות יותר עצמאיים, ייחודיים ולהיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי 
 
Books- Self publishing
As one of the first and few, I've gone through practically the integration, completion process and the duality consciousness, therefore, I'm guiding the seminars and wrote the books with the highest, original and autodidact knowledge that you'll go through this process simply and easily

The books (courses) are by self-publishing and will be available to each and one of you that want study self-studies or don't have the possibilities to connect via mail or participate the lessons from variety of reasons 

 
Remak: The books are not in the final edition, they will be during 2018-19

ספרים- הוצאה לאור עצמית
כאחת הראשונות והמעטים, עברתי את תהליך האיחוד וההשלמה והמעבר מתודעת הדואליות באופן המעשי, לכן, אני מנחה את הקורסים וכתבתי את הספרים בידע מקורי ואוטודידקט כדי שתעברו תהליך זה בקלות ובהבנה.

הוצאתי לאור בהוצאה עצמית את הספרים (קורסים) שיהיה נגיש לכל אחד ואחת מכם המעוניין/נת בלימוד עצמאי או שאין לו/לה אפשרות להגיע לביה"ס וללמוד ממגוון סיבות אישיות. את הספרים ניתן להזמין דרך החנות הוירטואלית באתר האינטרנט. 

 
¯  לדוברי רוסית : ניתן לקבל חוברת למשתתפים בקורס הראשן או ספר ברוסית        Pусский  Книга  первая  бесплатно   
 
 Special serenity meetings 
מפגשי "רגעים של שלווה" 
 
Exclusive courses 
קורסים בלעדיים

 
 Consultation sessions
פגישות ייעוץ 
 
Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils  
טיפולי איזון לשיחרורי חרודות, כעסים ולהעלת התודעה בשילוב אבני חן ושמנים ארומתרפיים
 
 
Last update 24/03/18 עדכון אחרון

 
Consultation sessions
Exclusive courses
Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils
Meeting and lectures
Moments of serenity MP4 file to download
Books- sef publishing and moreפגישות ייעוץ
קורסים בלעדיים
ספרים בהוצאה עצמית
טיפולי איזון לשחרורי חרדות, כעסים ולהעלאת התודעה
מפגשים והרצאות
רגעים של שלווה MP4  קובץ להורדה ועוד

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder