ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 
Golden Spiral- School of Practical Consciousness Evolution was established by Safataianaya Solar in 1997. The school is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, uniqueness, updated and at the highest level of knowledge and is given only for the ones that really ready to take responsibility for their lives
 
 
ספירלת הזהב- ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה הוקם ע"י ספטיניה סולר ב- 1997. ביה"ס הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, הייחודי, המעודכן וברמה הגבוהה וניתן רק למי שבאמת מוכן/נה ומעוניין/נת לקחת אחריות על חייהם
 

Books- Self publishing
As one of the first and few, I've gone through practically the integration, completion process and the duality consciousness, therefore, I'm guiding the seminars and wrote the books with the highest, original and autodidact knowledge that you'll go through this process simply and easily

The books (courses) are by self-publishing and will be available to each and one of you that want study self-studies or don't have the possibilities to connect via mail or participate the lessons from variety of reasons 

 
Remak: The books are not in the final edition, they will be during 2018-19

ספרים- הוצאה לאור עצמית
כאחת הראשונות והמעטים, עברתי את תהליך האיחוד וההשלמה והמעבר מתודעת הדואליות באופן המעשי, לכן, אני מנחה את הקורסים וכתבתי את הספרים בידע מקורי ואוטודידקט כדי שתעברו תהליך זה בקלות ובהבנה.

הוצאתי לאור בהוצאה עצמית את הספרים (קורסים) שיהיה נגיש לכל אחד ואחת מכם המעוניין/נת בלימוד עצמאי או שאין לו/לה
אפשרות להגיע לביה"ס וללמוד ממגוון סיבות אישיות. 


 
¯  לדוברי רוסית : ניתן לקבל חוברת למשתתפים בקורס הראשן או ספר ברוסית        Pусский  Книга  первая  бесплатно   
 
 Special serenity meetings 
מפגשי "רגעים של שלווה" 
 
Exclusive courses 
קורסים בלעדיים

 
 Consultation sessions
פגישות ייעוץ 
 
Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils  
טיפולי איזון לשיחרורי חרודות, כעסים ולהעלת התודעה בשילוב אבני חן ושמנים ארומתרפיים
 
 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder