אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers    Main English page


Available only at Golden Spiral 
 
ניתן להשיג רק בספירלת הזהב
Books- Self publishing
The books are by self-publishing and will be available to each and one of you that want study self-studies or don't have the possibilities to connect via mail or participate the lessons from variety of reasons 
 
 
ספרים- הוצאה לאור עצמית
הוצאתי לאור בהוצאה עצמית את הספרים (קורסים) שיהיה נגיש לכל אחד ואחת מכם המעוניין/נת בלימוד עצמאי או שאין לו/לה אפשרות להגיע לאקדמיה וללמוד ממגוון סיבות אישיות. 
 
Moments of serenity- file to download- 15 min MP4 20$ USA 
 
"רגעים של שלווה"- קובץ להורדה - 15 דקות 80 ₪


 
Releasing traumas and memories- file to download- 1 hour MP4 30$ USA  "שחרורי זיכרונות וטראומות"- קובץ להורדה  1 שעה 120 ש"ח

 
Basic seminar for beginners
Personal Consciousness  Evolution 

This is the basic for the other seminars which are for the ones that are more advancedin their personal consciousness evolution and the preparation moving to theconsciousness beyond duality. This seminar is focusing on the first basic things in your lives


The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
 
ספר ראשון בסיס למתחילים
הספר הראשון - "התפתחות התודעה האישית הוא מדריך מעשי לפתירת בעיות אישיות, ולתחילת תהליך האיחוד וההשלמה והינו הבסיס ליתר הספרים למתקדמים.

מחיר הספר: 120 ₪
 

 
Pусский Книга первая-

Практическое руководство по решению личных проблем для тех кто выбирает взять ответственность за свою жизнь на себя и прогрессировать Книга первая


מחיר הספר: 120 ₪
Advanced seminar
Self awareness through the consciousness beyond the mind

Only who graduated the first book for beginners

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19

 

 
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
 
הקורס השני לבוגרים "עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה" ומומלץ לעבור אותו לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית", שהוא הבסיס ליתר הספרים. 

מחיר הספר: 120 ₪ 
 
Higher level book 3 
Part 1-Discovering the beauty of existence


The book are not in the final edition, they will be during 2018-19
 
 
ספר 3 למתקדמים חלק 1-
גילוי היופי שבקיום


מחיר הספר: 120 ₪
Higher level seminar  Part 2Cooperation, transmutation and creation-

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
ספר למתקדמים: 
חלק 2: שיתוף פעולה, התמרה ויצירה 

 
הספרי נמצא בשלבי עריכה 
 

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
 
קורס וספר למתקדמים: 
חלק 3:  "הקיום מעבר לתודעה הדואליות"
 

הספרי נמצא בשלבי עריכה  
 
 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder