ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5Available only at Golden Spiral School
 
ניתן להשיג רק בביה"ס ספירלת הזהב
Books and products- Self publishing
The books are by self-publishing and will be available to each and one of you that want study self-studies or don't have the possibilities to connect via mail or participate the lessons from variety of reasons 
 
 
ספרים  ומוצרים- הוצאה לאור עצמית
הוצאתי לאור בהוצאה עצמית את הספרים (קורסים) שיהיה נגיש לכל אחד ואחת מכם המעוניין/נת בלימוד עצמאי או שאין לו/לה אפשרות להגיע לביה"ס וללמוד ממגוון סיבות אישיות. 
 
Moments of serenity- file to download- 15 min MP4 20$ USA 
 
"רגעים של שלווה"- קובץ להורדה - 15 דקות 80 ₪


 
Releasing traumas and memories- file to download- 1 hour MP4 30$ USA  "שחרורי זיכרונות וטראומות"- קובץ להורדה  1 שעה 120 ש"ח

 
Basic seminar for beginners
Personal Consciousness  Evolution 

This is the basic for the other seminars which are for the ones that are more advancedin their personal consciousness evolution and the preparation moving to theconsciousness beyond duality. This seminar is focusing on the first basic things in your lives


The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
 
ספר ראשון בסיס למתחילים
הספר הראשון - "התפתחות התודעה האישית הוא מדריך מעשי לפתירת בעיות אישיות, ולתחילת תהליך האיחוד וההשלמה והינו הבסיס ליתר הספרים למתקדמים.

מחיר הספר: 120 ₪
 

 
Pусский Книга первая-

Практическое руководство по решению личных проблем для тех кто выбирает взять ответственность за свою жизнь на себя и прогрессировать Книга первая


 
Advanced seminar
Self awareness through the consciousness beyond the mind

Only who graduated the first book for beginners

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19

 

 
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
 
הקורס השני לבוגרים "עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה" ומומלץ לעבור אותו לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית", שהוא הבסיס ליתר הספרים. 

מחיר הספר: 120 ₪ 
 
Higher level book 3 
Part 1-Discovering the beauty of existence


The book are not in the final edition, they will be during 2018-19
 
 
ספר 3 למתקדמים חלק 1-
גילוי היופי שבקיום


מחיר הספר: 120 ₪
Higher level seminar  Part 2Cooperation, transmutation and creation-

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
ספר למתקדמים: 
חלק 2: שיתוף פעולה, התמרה ויצירה 

 
הספרי נמצא בשלבי עריכה 
 

The book is not in the final edition, it will be during 2018-19
 
קורס וספר למתקדמים: 
חלק 3:  "הקיום מעבר לתודעה הדואליות"
 

הספרי נמצא בשלבי עריכה 


 
 
 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder