ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5


To be in a space of serenity
Written by Safataianaya Solar

You are in a quiet place, lying on bed or a comfortable mattress. Looking gently at the flowing water. You breathe softly breaths and when you're ready you gently close your eyes and allow yourselves to relax. You begin to breath natural soft breaths. With each breath and breath your body feels more relaxed. You are breathing a gentle, soft and deep breath to your edge of your toes. A deep, soft and gentle breath goes to the knees. A deep, soft and gentle breath goes to the thighs. Another natural deep breath wraps the legs. A deep, soft and gentle breath goes to the pelvis. A deep, soft and gentle breath goes to the belly. A deep, soft and gentle breath goes to the heart and lungs. A deep, soft and gentle breath goes from the shoulders to the edge of the end of the fingers. A deep, soft and gentle breath goes to the throat and vocal chords. A deep, soft and gentle breath goes to the head and the face, caress gently the mouth and   the lips, the tongue and teeth, the ears, the nose, the eyes, the ears and the brain. A deep, soft and gentle breath wraps all the body, from the head to edge of the toes. A deep, soft and gentle breath goes to the blood vessels, veins and arteries. A gentle and soft breath goes to all the muscles. A deep, soft and gentle breath goes to the bones and the spinal column. A deep, soft and gentle breath goes to the feelings. A deep, soft and gentle breath goes to the thoughts. With each breath and breath, the body is absorbing into a white, soft and a pleasant cloud. A white, soft and pleasant cloud wraps you, beginning to surround you gently and softly. You are safe in the white cloud. A white, soft and gentle cloud is wrapping you, and you are in it. A white, soft and gentle cloud wraps you. Slowly the white cloud is beginning to disperse and to disappear.


When you are ready to leave from the serenity space, you are beginning to breath deep, natural and soft breaths. A deep, soft and gentle breath goes to the thoughts. A deep, soft and gentle breath goes to the feelings. A deep, soft and gentle breath goes to the bones and the spinal column. A gentle and soft breath goes to all the muscles. A deep, soft and gentle breath goes to the blood vessels, veins and arteries. A deep, soft and gentle breath goes to the head and the face, caress gently the brain, the hair, the ears, the eyes, goes to the nose, the mouth, the lips, the tongue and teeth. A deep, soft and gentle breath goes to the throat and vocal chords. A deep, soft and gentle breath goes from the shoulders to the edge of the end of the fingers. A deep, soft and gentle breath goes to the heart and lungs. A deep, soft and gentle breath goes to the belly. A deep, soft and gentle breath goes to the pelvis. A natural deep breath wraps the legs and goes down to the knees. A deep soft and gentle breath goes to your sole and the edge of your toes. A deep, soft and gentle breath wraps all the body, from the head to edge of the toes. And gently you are beginning to feel the edge of your toes and fingers and you are starting to move them. You are feeling the edge of your fingers and you are beginning to move them. You are feeling the edge of your toes and you are beginning to move them. And gently you are starting to open your eyes, and you are here and now, when you are ready you getting up


 
להיות במרחב של שלווה
נכתב ע"י ספטיניה סולר 


אתם נמצאים במקום שקט, שוכבים על מיטה או מזרן נוח. התבוננו בבמים הזורמים בעדינות. אתם נושמים נשימות רכות וכשאתם מוכנים אתם עוצמים את העיניים בעדינות, מאפשרים לעצמכם להירגע. אתם מתחילים לנשום נשימות טבעיות ורכות. עם כל נשימה ונשימה הגוף שלכם יותר נינוח. אתם נושמים נשימה עמוקה עדינה ורכה לקצות אצבעות הרגליים. נשימה עמוקה רכה ונעימה לכפות הרגליים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הברכיים. נשימה עמוקה עדינה ורכה עוברת אל הירכיים. נשימה עמוקה טבעית עוטפת את הרגליים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל אגן-הירכיים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הבטן. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הלב והריאות. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת מהכתפיים אל המרפקים עד קצות אצבעות הידיים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הגרון ומיתרי הקול. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הראש ואל הפנים, מלטפת ברכות את הפה והשפתיים, הלשון והשיניים, האוזניים, האף, העיניים, השערות והמוח. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוטפת את כל הגוף, מהראש ועד קצות אצבעות הרגליים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת לכלי הדם, הורידים והעורקים. נשימה עדינה ורכה עוברת אל כל השרירים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל העצמות ועמוד השדרה. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הרגשות. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל המחשבות. עם כל נשימה ונשימה הגוף נספג בעדינות לתוך ענן לבן רך ונעים. ענן לבן רך ונעים עוטף אתכם. מתחיל להקיף אתכם בעדינות וברכות. אתם נמצאים מוגנים בענן הלבן. ענן לבן רך ונעים עוטף אתכם, ואתם בתוכו. ענן לבן רך ונעים עוטף אתכם. לאט לאט הענן הלבן מתחיל להתפזר ולהיעלם.

כשאתם מוכנים לצאת מהמרחב של מרחב השלווה, אתם מתחילים לנשום נשימות עמוקות טבעיות ורכות. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל המחשבות, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הרגשות, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל העצמות ועמוד-השדרה, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל השרירים, נשימה עמוקה טבעית ורכה עוברת לכלי הדם הורידים והעורקים, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל אזור הראש והפנים, מקיפה את המוח, השערות, האוזניים, העיניים עוברת אל האף, הפה, השפתיים, הלשון והשיניים. נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הגרון ומיתרי הקול, נשימה טבעית ונעימה עוברת אל הכתפיים, אל המרפקים עד קצות אצבעות הידיים, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הלב והריאות, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת ומלטפת את אזור הבטן, נשימה טבעית רכה ונעימה עוברת אל אגן-הירכיים, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת אל הרגליים, יורדת אל הברכיים, נשימה עמוקה רכה ונעימה עוברת לכפות הרגליים עד קצות אצבעות הרגליים. נשימה טבעית רכה ונעימה עוטפת את כל הגוף מהראש עד קצות אצבעות הידיים והרגליים. ובעדינות אתם מתחילים להרגיש את קצות אצבעות הידיים ומתחילים להניע אותן, מרגישים את קצות אצבעות הרגליים ומתחילים להניע אותן. ובעדינות אתם מתחילים לפקוח עיניים, אתם נמצאים כאן ועכשיו כשבלב ישנו כדור אור זהוב קטן שעם כל פעימה ועם כל נשימה הוא פועם ונושם. אתם נמצאים כאן ועכשיו ובעדינות מתחילים לקום.


 
 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder