אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers     


Higher level seminar
 
Part 1-Discovering the beauty of existence- Written and guided by Safataianaya Solar- Original and updated knowledge 
23 lessons

Only who graduated the seminar for beginners and the advanced seminar
Recommended books will be given during the seminar

Because of the complicity of the knowledgeand and information that is given, this seminar is divided into two parts
As a preface to this seminar I''''ll explain that most of the people are still in the duality consciousness and in lower consciousness levels, but if you are ready to move to the consciousness beyond dualityyou have to know that the way of living is very different, it''''s an another lifestyle  

Expending the knowledge about the universe and its essence
What created the first circle, the second and third
What are the universe''''s language and the sacred geometry
The personal code of the 11:11 that is in the memory of you DNA
What are the energetic gates and the electromagnetic grids that surround the Earth''''s dimension

What is the Old Energy and what is the New Energy
By moving to the consciousness beyond duality the essence of the Merkaba within you is changing
The essence of the first splitting of the duality consciousness- male/female energy
What is the solar system and what is beyond it
What is the role of the physical Earth''''s dimension in the universe and why it was created

Who are those aliens
What is the order of the arc-angles- 144,000
How the different cultures and languages were created
What are light beings against dark beings
What are soul mates
What is soul changing

What is the difference between a young, mature and old soul

The authentic-higher-self will at the different levels against the human ego will

What is happening to the soul at the pregnancy and birth process

What is happening at the dying process and beyond it

What are souls that are stuck between dimensions

How there are incarnations that are sucked in and return being in physical body

Your ability to understand the complicity of ting in their different levels and not only from one tangible physical level

The complexity of the animal dimension, water dimension, soil dimension, air dimension and Gaia- Earth dimension beings

What is the consciousness beyond duality and the meaning of experiencing the new potentials

To know communicate, without words and beyond the mind, with people, animals, plants and all what is in the physical reality and beyond it

Why the void and nothingness level exists

The meaning of releasing totally from your past and having the new potentials

The importance of the desire that comes from the heart instead of the mind

How to create and manifest without the repeating old energetic patterns

How to be in a state of compassion consciousness and opening and integrating the solar, heart and head energetic centers

How to transmute different energies into new potentials for you

How to bring things and being with people that are appropriate in your lives without struggles, manipulations, power and control

Your gradually separation from your different energetic holders in order to maintain your authentic-higher-self within you at each cell in your physical body

The reality is created not by the thoughts but from other different things
The ability to express yourselves though the art and creativity with everything that you do
 
To open more the heart center  
 
To radiate and anchor within you the love frequency at each cell at every level

Being "the golden frequency" of the authentic-higher-self within you in your physical body and how to live multidimensional on Earth's physical dimension at a higher level of consciousness       and more
קורס למתקדמיםחלק 1- גילוי היופי שבקיום- נכתב ומועבר ע"י ספטיניה סולר- ידע מקורי ומעודכן
 23 שיעורים-  רק למי שעבר את הקורס למתחילים ולבוגרים 
 
 
תקציר הספר השלישי למתקדמים  
מחיר הספר: 120 ש"ח
 
כשאתם שואלים את עצמכם: מהו היקום ? מי ברא אותו ? האם יש התחלה וסוף ? מהיכן זה התחיל ? מדוע אנחנו כאן בכדור-הארץ ? מה מעבר לזה ?

אתם עונים באופן אוטומטי לפי התרבות שבה גדלתם ומה שלימדו אתכם. אבל, למעשה, כל מה שלימדו אתכם בבית הספר או כל מה שקראתם, עברו הרבה תיקונים ופירושים שונים שניתנו על יד אנשים שהיו ברמת תודעה דואלית מוגבלת ומפרספקטיבה של המיינד/שכל. כלומר, הידע שקיבלתם לגבי מהות הקיום והתהוות היקום הינו מעוות ומדוקלם.


הידע לגבי הקיום והיקום נמצא בתוככם, בהוויה שלכם ודרך גופכם הפיזי, מכיוון שאתם, כהוויית תודעה אתם חלק ממנו. לכן, אתם מרגישים לא בנוח עם המידע שלימדו אתכם במסגרות השונות ומנסים שיטות ופילוסופיות שונות כדי להבין את הקיום ואינכם מקבלים את המענה שאתם כמהים אליו.


הידע בספר זה אינו תורה, שיטה או פילוסופיה, אלא ידע מקורי שאתם מכירים אותו בפנימיותכם ובהוויה שלכם. הספר נכתב בדרך הקלה להבנה וביישום המעשי שלכם כדי שתיזכרו מי אתם באמת ומדוע אתם כאן בכדור הארץ.
 
מכיוון שמעט מאוד עברו את תהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי הגבוה המקורי והמעבר מתודעת הדואליות, כתבתי את הקורס והספר מרמת התודעה הכי גבוהה (רמת תודעה 5- מאסטר נעלה) כחלק מהאחריות שלי להביא לכם את הידע המקורי ושלא תישארו ותתקעו במבוך


הקורסים הם בלעדיים לביה"ס ספירלת הזהב ואין הם נמכרים או משווקים לכל אחד. כמו כן, במשך השיעורים חניכי/ות הקורסים מקבלים מידע מודפס 
(ספרים) שנכתבו ונוצרו על ידי ספטיניה סולר ואינם מופצים בחנויות או במקומות אחרים.

 
בכל שיעור אתם קבלים הבהרות אישיות לפי רמת התודעה שלכם, סיוע בשחרור ואיזון דברים שאינם הולמים יותר, חניכות ותיאומים במידת הצורך, מידע מודפס ומשימות מעשיות בנושא הנלמד

באפשרותכם לבחור את מהלך הקורס:
שיעור בשילוב טיפול איזון  או שיעור ללא טיפול-איזון 


בסיום הקורסים אתם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית המעידה על השתתפותכם בקורס

 
הקורסים מועברים באופן פרטני/קבוצה, עברית/אנגלית בהרשמה ובתיאום מראש. השיעורים ניתנים פעם בשבוע, פעם בשבועיים או פעם בחודש , לפי בחירתכם תודעת הדואליות
 

 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder