ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5

נושאי שפע ועבודה

 מדוע מפטרים אתכם ממקומות העבודה

 האם אתם נהנים מהעבודה שאתם עושים

 האם אתם עובדים רק למען הכסף וחיים רק להשיג ממנו עוד

 מהם הכישורים המולדים שלכם והאם אתם מיישמים אותם

 האם אתם נמצאים תמיד במינוס ולא יכולים לסיים את החודש

 כסף ושפע- האם אתם אלה שרק מקבלים ולא נותנים ? 

 האם אתם אלה שרק נותנים ולא מקבלים ?

 האם אתם נמצאים במקום ההולם ובזמן ההולם

 ועוד נושאים נוספים הנוגעים לשפע, לכסף ולקריירה  
Abundance and career issues

 Why you get fired from work

 Do you enjoy the work that you are doing

 Are you working only for the money and live your lives only to get more and more of it

 What are your natural inborn talents and do you apply them

 Do you have overdraft and you don't have enough money to finish the month

 Are you the ones that only receiving and not giving

 Are you the ones that only giving and not receiving

 Are you at the appropriate place at the appropriate time

And more other issues regarding the abundance, money and career issues
 
 

 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder