אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
 

הקורס הינו בלעדי לספטיניה סולר ולאקדמיית ספירלת הזהב. נכתב ומועבר על ידי ספטיניה סולר- © כל הזכויות שמורות
 
The course is exclusive to Safataianaya Solar and Golden Spiral Academy. Written and guided by Safataianaya Solar © All rights reserved
 
Basic seminar for beginners
The first course that I wrote "Personal Consciousness Evolution" is a practical guide for solving personal problems such as; relationships, self-esteem, health and abundance-career, also the beginning of the integration with your higher-self and is the basic for the other advanced courses.

The course and book are exclusive to "Golden Spiral" - Academy.
Over than 21 years I'm guiding the course and women and men from different ages and occupations from Israel and other countries around the world graduated it and made a progress in their lives.

The course is 20 lessons, and each lesson is taking place once every two weeks or a month. The course is giving you comprehensive theoretical and practical knowledge about your lives and the required changes for your personal progress. At the lessons you are receiving personal facilitation about the things that you don't understand or deny them in order that it will be more easy for you to deal and over-come your different problems practically and answering your questions.

At each lesson you are receiving detailed explanation and personal assignments that you have to answer, deal and practically appliance in your daily lives and it's not a fun game that lasts a few days or hours. During the course you are going through releasing and changes that is continual and it requires from you the courage, patience, diligence, self-discipline, and of course your honest intent for change and progress.   

The course in given individually or a group and at the end you are receiving an international diploma for your participation

Course cost:
1,800$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
2,200$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours) Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union

 קורס 1- בסיס למתחילים:
הקורס הראשון שערכתי - "התפתחות התודעה האישית" הוא מדריך מעשי לפתירת בעיות אישיות בנושאי מערכות יחסים, הערכה עצמית, בריאות ושפע-עבודה. וכמו כן, לתחילת תהליך האיחוד עם העצמי-הגבוה והינו הבסיס ליתר הקורסים למתקדמים.

הקורס והספר הינו בלעדי לאקדמיית ספירלת הזהב.
מעל 21 שנים אני מנחה את הקורס כשנשים וגברים מגילאים ועיסוקים שונים מישראל וממדינות רבות ברחבי העולם עברו אותו והתקדמו בחייהם

הקורס הוא בן 20 שיעורים, כשכל שיעור נערך 
פעם בשבועיים או פעם בחודש. הקורס נותן לכם ידע תיאורתי ומעשי נרחב על חייכם והשינויים הנדרשים להתקדמותכם האישית. בשיעורי הקורס אתם מקבלים סיוע באופן אישי, לגבי הדברים שאינכם מבינים או מתכחשים להם כדי שיהיה לכם יותר קל להתמודד ולהתגבר על בעיותיכם השונות באופן המעשי ולענות על שאלותיכם השונות.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם, ואין זה משחק חוותי הנמשך כמה ימים או שעות. במהלך הקורס אתם עוברים תהליך של שחרורים ושינויים, שהוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתקדמות 

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית על השתתפותכם בקורס

עלות הקורס:
6,000 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
8,000 ₪ עם טיפול-איזן (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)

אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור


 


 
 
 
 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 

         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder