אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers    
Main English page


Basic seminar for beginners
Personal Consciousness  Evolution- Practical guide for solving personal problems
For people that chose to take responsability of their lives and make a progress 


This basic seminar is exclusive to "Golden Spiral" - school and is edited and guided by Safataianay Solar- Original and updated knowledge.
Recommended books will be given during the seminar
This is the basic for the other seminars which are for the ones that are more advancedin their personal consciousness evolution and the preparation moving to theconsciousness beyond duality. This seminar is focusing on the first basic things in your lives


Lesson 1- Introduction- Four major issues in life

Lesson 2-  Change automatic response

Lesson 3- Manipulative behavior (be dominant/ be controlled by) and energy abuse and how it influences on our behavior

Lesson 4- How to handle and release the energetic virus (control dramas)

Lesson 5- Perspective on life from different points of view

קורס 1- בסיס למתחילים:
הקורס הראשון שערכתי - "התפתחות התודעה האישית" הוא מדריך מעשי לפתירת בעיות אישיות, ולתחילת תהליך האיחוד וההשלמה והינו הבסיס ליתר הקורסים למתקדמים.

מעל 20 שנים אני מנחה את הקורס הראשון, והרבה נשים, גברים וילדים רבים מישראל וממדינות שונות ברחבי העולם עברו אותו ושינו את חייהם

הקורס הוא בן 20 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים. הקורס
מקנה לכם ידע תיאורתי ומעשי נרחב על חייכם והשינויים הנדרשים להתקדמותכם האישית. בשיעורי הקורס אתם מקבלים סיוע באופן אישי, לגבי הדברים שאינכם מבינים או מתכחשים להם כדי שיהיה לכם יותר קל להתמודד ולהתגבר על בעיותיכם השונות באופן המעשי ולענות על שאלותיכם השונות.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם, ואין זה משחק חוותי הנמשך כמה ימים או שעות. במהלך הקורס אתם עוברים תהליך של שחרורים ושינויים, שהוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתקדמות ודורש את תשומת לבכם בלקיחת אחריות ביישום המעשי שלכם ביום יום.

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית על השתתפותכם בקורס

שיעור 1- הקדמה- ארבעת הבעיות העיקריות בחיים
שיעור 2- שינוי תגובת האוטומט                                 
שיעור 3- התנהגות מניפולטיבית וניצול אנרגטי וכיצד משפיע על התנהגותכם                               
שיעור 4- כיצד להתמודד ולשחרר את הוירוס האנרגטי (דרמות שליטה)                               
שיעור 5- נקודת מבט על החיים מזוויות שונות   
שיעור 6- אהבה תלותית                                                                    
שיעור 7- ייחודיות העצמי                             
שיעור 8- קבלת העצמי האנושי                      
שיעור 9- שחרורי משחקי הדואליות                            
שיעור 10- נקודות תורפה של העצמי                         
שיעור 11- מהו העיקר ולא הטפל                   
שיעור 12- הגשמת מציאות- מעגל אינסופי      
שיעור 13- המניעים לתשומת לב                               
שיעור 14- רכבת ההרים של החיים                            
שיעור 15- נקודות העוצמה- המניע לייעוד האישי                          
שיעור 16-העבר הוא העתיד שהותמר                            
שיעור 17- לחיות בעכשיו- ברגע                                            
שיעור 18- אמון וסבלנות- הכל מגיע בזמן ההולם                                     
שיעור 19- זיק של אור אל מהות הייעוד                                                         
שיעור 20- האיחוד הנכסף- סיכום


עלות הקורס: 6,000 ₪ (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות). אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור


 
 
 
 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder