ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה                            
               050-5935394        abm88@walla.com


                               Golden  Spiral     School of Practical Consciousness Evolution                         972-50-5935394    זwatersolar@hotmail.com     goldenspiral11@gmail.com

         

Book/course 1- Basic

Book/course 2

Book/course 3-Part 1


Book/course 5- Part 5


Advanced seminar
 Self awareness through the consciousness beyond the mind-
18 lessons- Original and updated knowledge

Only who graduated the seminar for beginners 

Recommanded book will be given during the seminar

Because the metaphysics is a very complicated issue, you can understand the advanced materials in metaphysics only after you are going through and applying the basic personal consciousness evolution

What is the essence of energy
Being aware to your senses
What is the duality-polarity consciousness and from what it is compounded within you
and outside you
The elements that component the density of Earth's dimension, your body and all
around you
What are the different energy patterns
Being aware to your body, senses, emotions, thoughts, believe systems, behavior and the different aspects within you
To observe the others, not from judgment or criticism, and understand if someone is trying taking from you energy and manipulate and control you or are you trying to do the same and creating a drama in order to receive attention and sympathy
Do you choose and decide for others, do others choose and decide for you, do you choose and decide for yourself
Understanding why there are different consciousness levels and why there are existing
How to be in the different consciousness levels and not being carried away and absorb by them
What are lower stuck consciousness levels
What is the pure consciousness of the authentic-higher-self within you

The importance of breathing
Knowing that your things are receiving your consciousness level- car, house, computer etc
The essence of the ray''''s colors
What is the deep truth within you
What are the different dimensions and how they are being created
What is the unconditional love of mutual respect
The essence of the different degrees of pain
What is a soul group and what is characterize it
What is intuition and sensitivity
The components of the being a human  


Releasing the control of the mind and hypnosis
The process of being incarnated in the physical body and the root seals of the energetic centers within you
What is characteristic you and being unique
Where are the knowledge and wisdom
Why the diseases are created and how to rebalance your body without taking medications or drugs 

To notice when you're receiving messages through the mind, aspects or through the authentic-higher-self
Who are your personal-guides and their role

The Metatron energy and the Yoham energy
The real passion of the authentic-higher-self
The suction and seduction energy
What is telepathy at the different levels and understanding what you are transmitting and receiving

What is the time according to the past, future and the now
What are the kinds of dreams
The difference between visualization and imagination
Your ability being in the calm consciousness level and with your personal awareness within to receive guidance and answers from your authentic-higher-self and from beings that are at higher refined consciousness levels
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
18 שיעורים- נכתב ומועבר ע"י ספטיניה סולר- ידע מקורי ומעודכן
רק למי שעבר את הקורס 1 למתחילים 

המלצות לספרי עזר יינתנו במהלך הקורס

מחיר הספר: 120 ש"ח

הקורס השני לבוגרים "עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה" ומומלץ לעבור אותו לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית", שהוא הבסיס ליתר הספרים. 

מה שמלמדים אתכם באוניברסיטאות, באקדמיות ובמכללות הוא מידע מוגבל העובר דרך המיינד/שכל והוא רק מראה הדברים מפרספקטיבה של העצמי האנושי בתודעה הדואלית, וזה הולם. כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם אתם יכולים לקלוט מידע יותר מעמיק ולצאת מהמגבלות של המידע שאתם מדקלמים באופן אוטומטי. כדי להבין את מהות הקיום שלכם עליכם לחוות אותו ורק כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם ולכן, אמירת תפילות, מנטרות וחשיבה חיובית אינם מספיקים כדי לקלוט את הידע שמעבר לחשיבה.  

בקורס זה תלמדו להכיר את עצמכם יותר שאתם למעשה הווית תודעה בגוף אנושי, כשישנן רמות תודעה שונות. אתם מפתחים את עוצמתכם הפנימית דרך גופכם הפיזי והחושים שלכם ולהתנתק מהמגבלות של המיינד/שכל. אתם מבינים שאתם נמצאים בעולם דואלי ולומדים את האיפיונים שלו כשאתם שלב אחרי שלב מתנתקים מהתודעה ההמונית. אתם לומדים לפתח אמון בעצמכם ובהדרכה הפנימית שלכם וכיצד להתחיל להיות היוצרים של חייכם לפי רצון העצמי הגבוה המקורי שלכם ולא דרך המגבלות של העצמי האנושי הפועל דרך המיינד. 


הקורסים הם בלעדיים לביה"ס ספירלת הזהב ואין הם נמכרים או משווקים לכל אחד. כמו כן, במשך השיעורים חניכי/ות הקורסים מקבלים מידע מודפס 
(ספרים) שנכתבו ונוצרו על ידי ספטיניה סולר ואינם מופצים בחנויות או במקומות אחרים.

 
בכל שיעור אתם קבלים הבהרות אישיות לפי רמת התודעה שלכם, סיוע בשחרור ואיזון דברים שאינם הולמים יותר, חניכות ותיאומים במידת הצורך, מידע מודפס ומשימות מעשיות בנושא הנלמד

באפשרותכם לבחור את מהלך הקורס:
שיעור בשילוב טיפול איזון  או שיעור ללא טיפול-איזון 


בסיום הקורסים אתם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית המעידה על השתתפותכם בקורס

הקורסים מועברים באופן פרטני/קבוצה, עברית/אנגלית בהרשמה ובתיאום מראש. השיעורים ניתנים פעם בשבוע, פעם בשבועיים או פעם בחודש , לפי בחירתכם 

Last update 24/03/18 עדכון אחרון

 
Consultation sessions
Exclusive courses
Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils
Meeting and lectures
Moments of serenity MP4 file to download
Books- sef publishing and moreפגישות ייעוץ
קורסים בלעדיים
ספרים בהוצאה עצמית
טיפולי איזון לשחרורי חרדות, כעסים ולהעלאת התודעה
מפגשים והרצאות
רגעים של שלווה MP4  קובץ להורדה ועוד

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder