050-5935394
abm88@walla.com

watersolar@hotmail.com
goldenspiral11@gmail.com
ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה       
פגישות ייעוץ, ספרים, קורסים בלעדיים, טיפולי איזון, מפגשי מדיטציות, הרצאות ועוד
        
                                                                                                                                                                                     
Golden  Spiral     School of Practical Consciousness Evolution
Exclusive courses, guidance sessions, rebalance treatments, meditations and more


Book/course 1- Basic


Book/course 2


Book/course 3-Part 1
Book/course 5- Part 5


 
Requirements for your participation in the school's consultation sessions and seminars

The requirements for participating the consultation sessions and the seminars are to be really ready to learn and apply the information that is given in order for changing yourselves, your progress and your transition to higher levels of consciousness. The process is continuous and requires your attention by taking responsibility in your practical daily life application and it''''s not a fun game which takes a few days or hours
 
During the consultation sessions and lessons, I''''m is giving you the information and knowledge beyond the mind, teaching and facilitating you personally according to your consciousness level, the things that you don''''t understand or deny them in order that it will be easy for you dealing and overcoming your different problems practically, answering your questions and going through the personal consciousness evolution to higher levels, and it require your co-operation, taking responsibility for yourselves and being ready to apply practically in your daily life

Most people don''''t understand what self-development means. A few just want to experience it and after a while they forget about it, there are some that are looking for a brief relief. But the self-development is a gradual and continuing process which requires the courage, patiencediligence, daily self discipline, and of course, the internal true and honest intention for change and development. The self development process is by taking responsibility for yourselves when you are going through the changes of releasing ways of thinking; believe systems and behaviors that are no longer appropriate for you. The self development process is sometimes difficult and frustrating and you may not feel it, but after a while the results are accomplished at your reality
 
The progress and changes are going through changing habits and dealing with the experiences in the practical way and not through reading, praying, saying mantras or "positivethinking
The consciousness evolution process depends on you- no one will do the things instead, therefore, you have to apply it in your daily lives practically what is said and learned during the lessons and consultation sessions.
Each day that you deal with challenges, fears and emotions- those you have to deal with and transmute them to a higher level of consciousness, you have to release and give up the things that are no longer appropriate for you.
The self development and the transition to the consciousness beyond duality begin when you are asking questions like: who I am, what is the meaning of life, what I''''m doing here, are there others things beyond the regular things such as: work, family, career, having a degree, how to get out of the problems that repeating themselves… in order to go to the consciousness beyond duality, you have to go through a process of changes and many releasing in the practical way
What is your decision: To remain at the same place and situation, going backwards and having doubts and fears or making changes moving forward and progress. 
 

 
הדרישות להשתתפות בפגישות הייעוץ והקורסים 

הדרישות להשתתפות בפגישות הייעוץ והקורסים הוא להיות באמת מוכנים ללמוד וליישם את המידע הנלמד למען שינוי עצמכם, התקדמותכם והמעבר לרמות תודעה גבוהות יותר. התהליך הוא ממושך ודורש את תשומת לבכם בלקיחת אחריות ביישום המעשי שלכם בחיי היום יום, ואין זה משחק חוותי הנמשך כמה ימים או שעות.
בפגישות הייעוץ והשיעורים, אני מעבירה לכם ידע ומידע שמעבר למיינד באופן אישי לפי רמת התודעה שלכם, את הדברים שאינכם מבינים או מתכחשים להם, מסייעת ומלמדת אתכם שיהיה לכם יותר קל להתמודד ולהתגבר על בעיותיכם השונות באופן המעשי, לענות על שאלותיכם השונות ולעבור את תהליך התפתחות התודעה האישית שלכם לרמות גבוהות יותר, ולכן עליכם לשתף פעולה, לקחת אחריות על עצמכם ולהיות מוכנים ליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם

אנשים רבים לא מבינים באמת למה הכוונה בשינוי והמעבר לרמות תודעה גבוהות יותר. אחדים רוצים רק לחוות זאת ולאחר מכן שוכחים, ישנם כאלה שרק מחפשים הקלה לזמן מסוים. אבל תהליך ההתפתחות האישית הוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית יום-יומית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתפתחות. תהליך ההתפתחות האישית היא לקיחת אחריות על עצמכם כשאתם עוברים שינויים, בשחרורי דפוסי חשיבה, אמונות והתנהגויות שאינם הולמים אתכם יותר. תהליך השינוי והמעבר לרמות תודעה גבוהות יותר הוא לפעמים תהליך קשה, מייאש ולא מורגש, אבל לאחר זמן מה התוצאות אכן נראות במציאות חייכם...

ההתקדמות והשינויים הם דרך שינויי ההרגלים והתמודדות בהתנסויות באופן המעשי ולא דרך קריאה, אמירת תפילות, מנטרות או בחשיבה "חיובית"...

תהליך התפתחות התודעה שלכם תלוי בכם- אף אחד אחר לא יעשה את הדברים במקומכם, לכן, עליכם ליישם זאת באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם את הנלמד והמועבר בשיעורים ובפגישות הייעוץ.

בכל יום שאתם מתייצבים מול אתגרים, פחדים ורגשות- את אלו יש לעבור, לשחרר ולהתמיר אותם לתדר גבוה ומעודן יותר. כדי לעבור לרמות תודעה גבוהות יותר, עליכם לשחרר ולוותר על דברים שאינם הולמים אתכם יותר.

ההתפתחות אישית והמעבר לתודעה שמעבר לדואליות מתחילה שאתם שואלים שאלות כמו: מי אני, מהי תכלית החיים, מה אני עושה כאן, האם ישנם דברים מעבר לדברים הרגילים: עבודה, משפחה, קריירה,קבלת תואר, איך לצאת מתוך הבעיות החוזרות על עצמן ... כדי לעבור לתודעה שמעבר לדואליות עליכם לעבור תהליך של שינויים ושחרורים רבים באופן המעשי.

במה אתם בוחרים: האם להישאר באותו מקום ומצב, להיות בספקות ופחדים ולסגת לאחור או לשנות, לשחרר ולהתקדם. האם אתם מוכנים לעבור לשלב הבא ברמת התודעה שלכם 
 
Last update 28/03/18 עדכון אחרון


 Moments of serenity
 MP4 file to download

רגעים של שלווה
MP4 קובץ להורדה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder