אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים ברשתות החברתיות השונות
The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on the
various social networks

 בנקודת מפנה בחייכם אתם עוברים משבר אישי מאוד עמוק ומשמעותי שבה אתם מתחילים לשאול שאלות פנימיות ומעמיקות. בנקודת מפנה זו אתם למעשה מתחילים את תחילת תהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה והמקורי שלכם. כל אחד/ת מכם/ן יצטרכו באיזשהו שלב לעבור את תהליך האיחוד וההשלמה וכל אחד/ת בקצב האישי שלו/לה. האם אתם/ן בוחרים/ות להתחיל בתהליך הזה או להישאר תקועים/ות באותו מצב שאתם/ן נמצאים/ות בו

At a turning point in your life you are going through a very deep and significant personal crisis, then you begin to ask deep internal questions. At this turning point, you actually start the process of integration and completion. Each and every one of you will have to go through the integration and completion process and each one of you at his / her own pace. Do you choose to begin this process or stay stuck in the same situation you are in
 
Article: The human-self and the origina-self 
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved
 
 
Because you can't see or notice in the physical form your original-higher-self-consciousness and he's not appear in front of you, from the first course though the advance and higher courses you start to apply practically and release your different responses and behavior and gradually you understand who are the aspects and who is the higher-self that beginning to integrate with you through your physical body

In the courses you are learning what is the essence of existence on Earth and why you have to integrate with your higher original self, what is the duality consciousness and the importance of this process in your being/soul level development. You are dealing with your aspects from other lifetimes and mostly they don't want to leave the duality consciousness, therefore they resist the integration with the higher-self and doing everything to convince the human-self not to continue with the process.

Each time that you are releasing from you an aspect, the higher-self's consciousness is more and more in integrates within your physical body. Step by step you are going out from the mass consciousness and the human's characteristics and you are feeling the higher-self's purest consciousness that is not interested in more attention or drama.

You are learning and receiving knowledge in order to develop your consciousness level at your soul/being and not only as your human-self therefore, you have to absolutely cooperate honestly, openly and with trust apply practically in your daily lives al what is learned in the lessons.

 Because the studying and knowledge are not learned at other places, I'll be glad to facilitate you with your questions or situation in order to facilitate you

 
מאמר: העצמי-האנושי והעצמי-המקורי
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורות

בגלל שאת תודעת העצמי-הגבוה המקורי (האני-העליון) שלכם אינכם יכולים להבחין באופן הממשי ואינו מופיע בפניכם באופן הפיזי, מהקורס הראשון ודרך הקורסים לבוגרים ולמתקדמים אתם מתחילים ליישם באופן המעשי ולשחרר את תגובתכם והתנהגותכם השונות ובהדרגה אתם מבינים מי הם תתי-האישיות ומי הוא העצמי-הגבוה שמתחיל להתאחד עמכם דרך גופכם הפיזי.

בקורסים אתם לומדים מהי מהות קיומכם בכדור-הארץ ומדוע עליכם להתאחד עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם, מהי תודעת הדואליות ומה החשיבות לתהליך זה בהתפתחות רמת ההווייה/הנשמה שלכם. אתם מתמודדים עם תתי-האישיות שלכם מתקופות חיים אחרות ולרוב, הם אלו שלא רוצים לעזוב את התודעה הדואליות, ולכן הם מתנגדים לאיחוד עם העצמי-הגבוה ועושים הכל כדי לשכנע את העצמי-האנושי שלכם לא להמשיך בתהליך.

בכל פעם שאתם משחררים תת-אישיות שלכם מכם, תודעת העצמי-הגבוה יותר ויותר משתלב בתוככם בגופכם הפיזי. אתם שלב אחרי שלב יוצאים מהתודעה ההמונית ומהמאפיינים האנושיים ומרגישים את התודעה הטהורה של העצמי-הגבוה שלכם שאינו מעוניין ביתר תשומת לב או בדרמה.

אתם לומדים ומקבלים ידע כדי להעלאות את רמת התודעה ברמת הוויה/הנשמה שלכם ולא רק כעצמי-אנושי ולכן, עליכם לשתף פעולה באופן מוחלט, בכנות, באמון ובפתיחות וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל מה שמועבר בפגישות הייעוץ והקורסים.

מכיוון שהלימודים והידע אינם נלמדים במקומות אחרים אשמח לסייע לכם בכל שאלה או בכל מצב כדי להקל עליכם 


 
 
The Integration and completion process
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved

Unfortunately, the issues of the New-Age and, ascension, mastery, the new-earth and the new energy are not so understood. Therefore, I've decided to write shortly about this topic. On Earth there are souls/humans that are at different levels according to their development. There are three levels- young, mature and old. Young soul/human is only begining her experinces on earth in a physical form. Mature soul/human is having different experinces that she has to experience in a physical form. Old soul/human is at her final being in a physical form. The New-Age topics are not for young and mature souls/humans.
Old soul/human has been incarnted in many other lifetimes, studying and gone though qulifications at different levels in her development and this is the final stage. When the code of 11:11 that is in the personal DNA memory is activated, you are beginning to ask within you: What am I doing here, what is beyond the daily routine lives, I want to know who I am etc. As a result, the human-self and the higher-self are going through a practical gradual process of releasing the many sub-personalities that were incarnted on earth and have within them memories, believe, thoughts and behavior. Mostly, the human-self rejects to this integration process with the higher-self.

At the beginning of the integration process there is an overwhelming and enthusiasm of reading books about it, going to workshops and many channels, learning mysticism, interested in meditation, positive thinking, saying mantras, yoga, guided imagery, addiction to drugs and cannabis, intensive learning philosophies and different methods that were taught in the past and with the time created sects (such as Buddhism, Osho etc.) and you are declaiming information that you are reading and learning.
In this initial stage, you become "spiritual", you are excited to be with others who are experiencing the same things, sharing them, and thinking that you are in your ascension or mastery, but it's not like that. This is the stage that I call "The stage of being in the Pink Cloud", that you are experiencing the daily reality as a wonderful world, of brotherhood, peace and "light beings' that come and rescue the humanity etc. But, actually the daily reality it totally different from what is written in the books and that you are having in your gatherings with others.

All the New-Age people and all who their occupation is alternative medicine are stuck actually at this initial stage. Your human-self is so deep excited being in "The Pink Cloud" that is not aware that he has to go over practical changes and a deep process with it's original higher-self. What it's happening in this stage that I call "The Boom-splat" is that nothing that you've learned and read is not working in your daily lives anymore. That means, all the positive thinking, mantras, meditations, philosophies, methods, light beings that come to rescue humanity and all the gatherings with the people that you are sharing with your experiences are boring and a waste of time. You are feeling that you are tired of all the spiritually and the New-Age matters. Deliberately, you are going down to the daily reality and beginning to see what it really is happening here- the hypocrisy of people and society, ego, power, completion, controller and victim, manipulation and drifting with the peer pressure and nothing external in the world changes.

This is the last stage of the completion and integration between the human-self and the higher-self and it requires from you the responsibility, self-diligence, and patience to go through the many releasing of all the sub-personalities that you were incarnated on the physical Earth.

Each sub-personality has memories, believes, thoughts and behavior of her own therefore, you have to change and apply the required changes in your automatic responses in your daily lives. Each sub-personality goes through gradually transmutation and finally integrate with the higher-self. It means, that there are no more responses and memories that she had and then there is the feeling of serenity – nirvana.

In the integration and completion process there are some physical symptoms from the result of the different releasing in the personal DNA layers (for details of the symptoms enter the link

The first course and book: "Personal consciousness Evolution" is actually a practical guide to go through the first stage of the integration and completion with the higher-self. It is the basic for the rest of the courses and books that I teach in order to integrate completely with the higher-self in your human-body and to go through the ascension, mastery and go beyond the duality consciousness.
 
The universe and existence you can understand it only by a practical appliance and after that you are beginning to understand the first stage of releasing the sub-personalities and apply practically in your daily lives , and not by reading or declaiming the information through your mind.


The rebalance-treatments that are available at the Golden Spiral's Academy are for releasing from you the memories, believes, thoughts in your personal DNA level of your sub-personalities, gradually, layer after layer in order to facilitate you the integration and completion process with your original higher-self.

Briefly, the New-Energy is an outcome of the whole integration and completion process with your higher-self, and not by saying a mantra, doing meditation, declaiming or by positive thinking. It means, all the sub-personalities were released, transmuted and reunited with the higher-self's consciousness. As result of this, you are going out of the duality/polarity consciousness and the searching for "who I am" (Those subjects are studied in detail and at length in the advanced courses)

Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self and going through it without being stuck in the stage of 'The Pink Cloud". Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your sub-personalities, behaviors, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore ?

If you are ready to handle and apply practically in your daily lives, this is an intensive and practical stage that brings you to ascension, mastery and the new-energy.


As one of the first and few, I've gone through practically the whole integration, completion process and the duality consciousness and all the stages that are involved with it. Therefore, I'm guiding the seminars and wrote the books with the highest, original and autodidact knowledge that you'll go through this process simply and easily. If you are ready, I'll be glad to facilitate you personally
 
תהליך האיחוד וההשלמה
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורות

לצערי, הנושאים של העידן החדש, התעלות, מאסטריות, כדור הארץ החדש והאנרגיה החדשה אינם מובנים. לכן, החלטתי לכתוב בקצרה על הנושא. בכדור הארץ ישנן נשמות/אנשים ברמות שונות כתוצאה מההתפתחות שלהן. ישנן שלוש רמות- צעירה, בוגרת וותיקה. נשמה/בן-אדם צעירה- רק מתחילה את התנסויותיה בכדור הארץ בהתגלמות פיזית. נשמה/בן-אדם בוגרת- היא נמצאת במהלך התנסויות שונות שעליה לחוות דברים שונים. נשמה/בן-אדם ותיקה- שנמצאת בתהליך סיום התגלמויות פיזיות. נושאי העידן החדש אינם עבור נשמות/בני-אדם צעירות ובוגרות.
נשמה/בן-אדם ותיקה עברה בהתגלמויות בתקופות חיים אחרות לימודים והכשרות ברמות שונות בהתפתחותה וזהו השלב הסופי שלה. כשצופן ה- 11:11 הנמצא בזיכרון הדנ"א האישי האדם האנושי (גבר או אישה) מתחיל לשאול שאלות פנימיות: מה אני עושה כאן, מה מעבר למציאות היום-יומית, אני רוצה לדעת מי אני באמת וכו'. כתוצאה מכך העצמי-האנושי והעצמי הגבוה עוברים תהליך מעשי ממושך של שחרורי תתי אישיות רבות שעברו התגלמויות בכדור הארץ ונושאות בתוכן זיכרונות, אמונות, מחשבות והתנהגויות. לרוב, העצמי-האנושי מתנגד לאיחוד עם העצמי-הגבוה.

בתחילת האיחוד בין העצמי האנושי לבין העצמי-הגבוה ישנה התלהבות סוחפת של קריאת ספרים בנושא, הליכה לסדנאות, למתקשרים שונים, לומדים מיסטיקה, מתעניינים במדיטציה, חשיבה חיובית, אמירת מנטרות, יוגה, דמיון מודרך, מתמכרים לסמים ולקאנביס, מעמיקים בפילוסופיות ובשיטות שונות שנלמדו בתקופות העבר ויצרו במשך הזמן כתות שונות (כמו בודהיזם, אושו וכו') ואתם מדקלמים מידע שאתם קוראים או לומדים. בשלב התחלתי זה, אתם נעשים "רוחניים", מתלהבים להיות עם אחרים שחווים את אותו הדבר, משתפים, חולקים חוויות וחושבים שאתם נמצאים בהתעלות או במאסטריות שלכם, אבל זה לא כך. זהו שלב שאני קוראת לזה השלב של "להיות בענן הוורוד" שחווים את המציאות היום-יומית כעולם יפה, של אחווה, שלום ו"ישויות אור" שבאות ועוזרות לאנושות וכו'. אבל, למעשה, המציאות היום-יומית היא אחרת לגמרי ממה שכתוב בספרים או שחווים במפגשים השונים. 


כל אנשי העידן החדש והעוסקים ברפואה המשלימה/האלטרנטיבית תקועים למעשה בשלב התחלתי זה. העצמי-האנושי שלכם כל כך שקוע בהתלהבות של להיות ב"ענן הוורד" שאינו שם לב שעליו לעבור שינוי ותהליך מעמיק ומעשי באיחוד עם העצמי-הגבוה המקורי שלו. מה שקורה בשלב זה, שאני מכנה אותו, "הבום-טראח" ששום דבר כבר לא עובד במציאות היום-יומית שלכם ממה שלמדתם או קראתם. כלומר, כל המחשבות החיוביות, המנטרות, המדיטציות, הפילוסופיות, השיטות, ישויות אור שבאת ועוזרות והמפגשים עם האנשים שאתם חולקים איתם חוויות כבר נראות לכם משעממות ובזבוז זמן. אתם מרגישים שנמאס לכם מכל הנושאים של העידן החדש והרוחניות. אתם במכוון יורדים למציאות היום-יומית של ומתחילים לראות את מה שקורה כאן באמת- הצביעות של האנשים והחברה, האגו, הכוחניות, התחרותיות, השולט והנשלט, מניפולציות ונסחפים עם הלחץ החברתי ושום דבר חיצוני בעולם לא משתנה.

זהו השלב של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי לבין העצמי-הגבוה והוא דורש מכם את האחריות, המשמעת העצמית והסבלנות לעבור שחרורים רבים של כל תתי האישיות שהתגלמתם בכדור הארץ הפיזי. כל תת אישיות יש לה זיכרונות, אמונות, מחשבות והתנהגויות משלה ולכן, צריך לשנות וליישם את השינויים הנדרשים בתגובות האוטומטיות שלכם ביום-יום. כל תת אישיות עוברת בהדרגה התמרה ולבסוף מתאחדת עם העצמי-הגבוה. כלומר, אין יותר תגובות וזיכרונות שהיו לה ולכן ישנה תחושה של שלווה- נירוונה.
בתהליך האיחוד וההשלמה ישנם תופעות פיזיולוגיות שונות כתוצאה מהשחרורים השונים ברמת הדנ"א האישי 

הקורס והספר הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הוא למעשה מדריך מעשי לעבור את השלב הראשוני של האיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה. זהו הבסיס ליתר הקורסים והספרים שאני מלמדת כדי להתאחד לגמרי עם העצמי-הגבוה בגוף האנושי העכשווי שלכם ולעבור התעלות, מאסטריות ולצאת מהתודעה הדואליות.

את היקום והקיום אפשר להבין רק דרך עבודה מעשית ולאחר שאתם מתחילים להבין את התהליך הראשוני של שחרורי תתי האישיות וליישם באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם ולא דרך קריאה, דקלום המידע דרך השכל/מיינד.

טיפולי-האיזון שמועברים באקדמיית ספירלת הזהב נועדו כדי לשחרר מכם זיכרונות, אמונות, מחשבות  ברמת הדנ"א האישי של תתי האישיות שלכם בהדרגה, רובד אחרי רובד כדי להקל עליכם את התהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם.

בקצרה, האנרגיה החדשה היא תוצר של האיחוד וההשלמה המלא עם העצמי הגבוה שלכם, ולא דרך אמירת מנטרה, מדיטציה, דקלום או חשיבה חיובית. כלומר, כל תתי האישיות שוחררו, הותמרו והתאחדו עם תודעת העצמי הגבוה. כתוצאה מזה אתם יוצאים מתודעת הדואליות הקוטבית והחיפוש אחרי "מי אני" (הנושאים נלמדים מפורטים בקורסים לבוגרים ולמתקדמים)


האם אתם מוכנים לעבור תהליך של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי שלכם לבין העצמי-הגבוה שלכם באופן המעשי ולעבור אותו מבלי להיתקע בשלב של "הענן הוורוד". האם אתם מוכנים לשחרר את מה שלא הולם אתכם יותר ולהתמודד באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם עם תתי אישיות, התנהגויות, זיכרונות, פחדים, אמונות ומחשבות שאינן הולמות אתכם יותר

במידה ואתם מוכנים להתמודד וליישם באופן המעשי בחיי יום-יום שלכם, זהו השלב המעמיק והמעשי המביא אתכם להתעלות, למאסטריות ולאנרגיה החדשה


כאחת הראשונות והמעטים, עברתי את תהליך האיחוד וההשלמה במלואו והמעבר מתודעת הדואליות באופן המעשי ואת כל השלבים הנלווים לכך. לכן, אני מנחה את הקורסים וכתבתי את הספרים בידע מקורי ואוטודידקט כדי שתעברו תהליך זה בקלות ובהבנה. במידה ותהיו מוכנים אשמח לסייע לכם באופן אישי
 
 
 
The symptoms in your physical body during the integration process with your higher self
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved

Because this issue is advanced and complicated, I'll explain it briefly: you, as humans, man or woman, that are on Earth dimension, feel separated and lonely, but actually, you are a part of the higher-self, your authentic-self, that is beyond Earth's dimension in a state of pure golden frequency, love frequency… while you are in the duality consciousness, you are always try to find this part of yours trough someone else or other external things. When you and all your aspects that you''ve created are really integrated with this part of the authentic-higher-self, you don''t need to find somebody else to complete you or support you

What is happening to you when you begin to integrate with your own authentic-higher self

You have pains in your physical body
Those pains are according to the changes that happening in your inner cellular DNA level, while you are integrating with your authentic-higher-self. Accept those pains and allow them to be as they are. It''s very important to let your body to rest and be in quite and of course not to go to your doctor. You are starting to learn to listen to your body and be your own doctor. Those pains will go easily if you don''t resist them

Your physical body goes through many changes within your DNA level at each cell, therefore you have natural symptoms for the transformation process from one level of consciousness to another

* Symptoms of flu and cold- higher fever, sweat, pains in your bones
* Migraine and strong headaches ant both sides of the head
* Wet nose or phlegm
* Dizziness and bussing in your ears
* Fast heart beating
* For women- temporary pause of period

* You can't remember things and you can't do simple mathematic calculations

* feeling that all the body is shaking- especially at night when you are at rest
* Muscle Tics- and pains in your body, mostly at your back
* Itching in your arms, hands, legs and feet
* Muscle loose- especially the hands because of the changed in the blood circulation
* Temporarily difficulty to breath
* Feeling tired and want to sleep a lot
* Periods of depression without any reason
* Looking at your past- getting more clear about the relationships and your personal issues
* Higher level of tension, regret and pressure- because your are feeling something is happening and don''t know why

A few of the solutions that are recommended to have those symptoms much easier

* Be with those symptoms and the uncomfortable that you feel, don't fight them. If you feel tired, rest a lot and get some sleep
* Drink a lot of water, because you releasing many things that are within you
* To relief the muscles tics try to do mud baths or staying in hot water, you may add salt to the water
You have to know thatwhen you have fast heart beats or difficulty in breathing, those are theenergetic centers of the heart and throat that are releasing the blockages andthose symptoms are temporarily, give intent that you are accepting thissituation and ask to go through the this cleansing and purifying process withoutsuffering, and go through it easily and gently

Most of the symptoms are going more then a few weeks, and then they go away. A few of the symptoms may come again until your body goes to the next level of consciousness

You''re having: deep feeling of depression, crying and being angry without any reason, changes in your jobs, leaving relationships that were close to you, unusual sleep patternsreal dreams, feeling of not being groundedtalking with yourselves a lotfeeling loneliness even when you are with others, losing passion and joy and feeling not being here

 
 
התסמינים בגוף הפיזי בתהליך האיחוד עם העצמי הגבוה המקורי
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורות

מכיוון שנושא זה מורכב ומתקדם יותר, אסביר זאת בקצרה: אתם כאנשים, גבר או אישה, הנמצאים בממד כדור-הארץ, מרגישים מופרדים ובודדים, אך אתם, למעשה, חלק מהעצמי-הגבוה, העצמי-המקורי שלכם, הנמצא מעבר לממד כדור-הארץ בתודעה טהורה בתדר הזהוב... כשאתם בתודעת הדואליות, אתם תמיד מנסים לחפש ולמצוא את אותו חלק שלכם, אצל מישהו אחר או דרך דברים חיצוניים אחרים. כשאתם וכל תתי-האישיות שיצרתם באמת מאוחדים עם החלק של העצמי-המקורי-הגבוה שלכם אין לכם יותר צורך לחפש מישהו אחר שישלים אתכם או יתמוך בכם...

מה קורה לכם כשאתם מתחילים להתאחד עם העצמי-המקורי שבכם

אתם חווים כאבים בגוף הפיסי:

כאבים ומכאובים אלה הם תוצאה של השינויים הנערכים ברמת הדנ"א שלכם, בזמן האיחוד וההשלמה עם העצמי-האותנטי שבכם. קבלו ואפשרו ל"מכאובים" אלה להיות ולעבור. מאוד חשוב לתת לגופכם את המנוחה ואת השקט בתקופה הזאת ולא לרוץ לרופא. עליכם להתחיל ללמוד להקשיב לגופכם ושאתם הרופא של עצמכם. מכאובים אלה יעברו יותר בקלות אם לא תתנגדו להם.
גופכם הפיסי עובר שינויים רבים בכל רמת הדנ"א של כל תא ותא, לכן ישנן תופעות טבעיות לתהליך המעבר מרמת תודעה אחת לאחרת:
תסמיני שפעת והצטננות- חום גבוה, הזעה, כאבים בעצמות

מיגרנות וכאבי-ראש - כאבים חזקים בשני צידי המוח בו זמנית או לחילופין
אף מנוזל או ליחה מוגברת
סחרחורות וצלצולים באוזניים
דפיקות-לב מואצות
לנשים- הפסקת המחזור החודשי לזמן מה

חוסר יכולת להיות מרוכזים או שאתם לא יכולים לחשב חישובים מתמטיים פשוטים

הרגשה שכל הגוף רועד - במיוחד בלילה כאשר נמצאים במצב רגוע
עוויתות שריריות מוגברות – כמו כן כאבים בגוף, לעיתים קרובות בגב
עקצוצים – בזרועות, בידיים, ברגליים או בכפות-הרגליים
אובדן כוח של השרירים - בידיים, נגרמות עקב השינויים במערכת מחזור-הדם
קשיי נשימה ארעיים
הרגשת עייפות - או מותשים לאחר התאמצות קטנה ורצון לישון הרבה יותר.
תקופות של דיכאון ללא סיבה מיוחדת.
מתעמקים בעבר – מתבוננים על מערכות-היחסים ומקבלים הבנות יותר ברורות בנושאים האישיים.
רמות גבוהות של מתח, חרדה ולחץ – מכיוון שאתם מרגישים שמשהו קורה, אבל לא יודעים מה זה.
כמה מהפתרונות המומלצים להקלה על הנ"ל הם:
תהיו עם התופעות וחוסר הנוחות שבמצב, אל תלחמו בהם. אם אתם מרגישים עייפים ומותשים, נוחו ותישנו הרבה.
שתו הרבה מים, מכיוון שאתם משחררים הרבה דברים הנמצאים בתאים שלכם
כדי להקל על עוויתות השרירים נסו לעשות אמבטיות בוץ או לבלות זמן רב במים חמים באמבטיה ולהוסיף מלח.

הכירו בזה שכשיש לכם דפיקות-לב או קשיי נשימה, אלה הם המרכזים האנרגטיים של הלב והגרון המשחררים את החסימות ותסמינים האלה הם זמניים. הביעו כוונה שאתם מקבלים את המצב הזה ותבקשו לעבור את התהליך הזה של הניקוי מבלי לסבול, שתעברו אותו בקלות ובעדינות.

רוב התסמינים נמשכים לפרק זמן של כמה שבועות, ולאחר-מכן הם נעלמים. כמה מהתסמינים יכולים לחזור מדי פעם במעבר לרמת תודעה אחרת

אתם עוברים רגשות של דיכאון, בכי וכעסים ללא סיבה ברורה, שינויים פתאומיים בעבודה או בקריירה, התרחקות ממערכות יחסים במשפחת שושלת הדם שלכם, דפוסי שינה משתנים, חלומות עוצמתיים, חוסר התמצאות פיסית, אתם מדברים יותר עם עצמכם, תחושות של בדידות אפילו בחברת אחרים, אובדן התלהבות והשתוקקות עזה לא להיות כאן
כל אותם ההיבטים השונים שיצרתם במשך תקופות חיים רבות על ממד זה והאחרים מתחילים לחזור למהות האמיתית ולעבור תהליך של שחרורים ואיחוד והשלמה עם העצמי-האותנטי, המהות האמיתית בגוף האנושי העכשווי שלכם, ולעבור שלב שלב לתודעה שמעבר לדואליות


 
 
 
ספרים מאת ספטיניה סולר
מכיוון שהלימודים והידע אינם נלמדים במקומות אחרים אשמח לסייע לכם בכל שאלה או בעיה

מהדורה שנייה- לעבודה עצמית - כל ספר 120 ש"ח

  ספר ראשון- בעברית וברוסית "התפתחות התודעה האישית"- מדריך מעשי לפתירת בעיות- לאנשים שבחרו להתקדם

ספר שני: " עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה"

ספר שלישי: "גילוי היופי שבקיום" 

ספר רביעי- "השלב הסופי בתודעת הדואליות"- בעריכה ולא למכירה

ספר חמישי- "החיים ומערכת היחסים הנצחית לאחר האיחוד"- בעריכה ולא למכירה  

 להרשמה ולפרטים מילאו את הטופס וניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי

050-5935394  
abm88@walla.com


For registration and details fill out the form and we will get back to
you as soon as possible

+972-50-5935394
goldenspiral11@gmail.com 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2020 
Livecity - Website Builder