050-5935394     abm88@walla.com     רח' סנפיר 2/2 תל-אביב

+972-50-5935394    2 Snapir st. Tel-Aviv Israel     goldenspiral11@gmail.com
Requirements for participation and exclusive courses that detailed further this page

 הדרישות להשתתפות וקורסים בלעדיים המפורטים בהמשך הדף) 

 Because the studying and knowledge are not learned at other places, I'll be glad to facilitate you with your questions or situation in order to facilitate you

  
The consultation sessions and the lessons are not 
filmed or selfy photos on the website, Facebook or other social networks etc. The Golden Spiral Academy is keeping the privacy  
 
You have to be on time for the sessions and lessons and with an appropriate appearance and to sloppy
 
On the case of cancelling or postponement, you have to announce at lease a day before

You are learning and receiving knowledge in order to develop your consciousness level at your soul/being and not only as your human-self therefore, you have to absolutely cooperate honestly, openly and
trust 

You have to take responsibility on yourselves and to be ready to practically apply in your daily lives al what is given at the consultation sessions and lessons
The integration and completion process with your higher-self is continual and it requires from you the courage, patience, diligence, self-discipline at every day and of course, your honest intent within you 

Your personal consciousness development depends on you- nobody can do it for you, therefore, you have to apply it practically on your daily lives  

Every day that you are dealing with challenges, fears and emotions- those you have to deal with, release and transmute them to higher refined level frequency. In order to more to higher levels of consciousness you have to release and let go the things that are not appropriate anymore
מכיוון שהלימודים והידע אינם נלמדים במקומות אחרים אשמח לסייע לכם בכל שאלה או בכל מצב כדי להקל עליכם

פגישות הייעוץ ושיעורי הקורסים אינם מצולמים או צילומי סלפי באתר האינטרנט, בפייסבוק או ברשתות החברתיות וכו'. באקדמיית ספירלת זהב ישנה שמירה על הפרטיות


עליכם להגיע בזמן לפגישות ולשיעורים ובהופעה הולמת ולא מרושלת

במידה על ביטול או דחיה יש להודיע לפחות יום מראש  

אתם לומדים ומקבלים ידע כדי להעלאות את רמת התודעה ברמת הוויה/הנשמה שלכם ולא רק כעצמי-אנושי ולכן, עליכם לשתף פעולה באופן מוחלט, בכנות, באמון ובפתיחות 

עליכם  לקחת אחריות על עצמכם ולהיות מוכנים ליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל מה שמועבר בפגישות הייעוץ והקורסים

תהליך האיחוד וההשלמה עם עצמי-הגבוה הוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית יום-יומית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה

תהליך התפתחות התודעה האישית שלכם תלוי בכם- אף אחד אחר לא יעשה את הדברים במקומכם, לכן, עליכם ליישם זאת באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם.

בכל יום שאתם מתייצבים מול אתגרים, פחדים ורגשות- את אלו יש לעבור, לשחרר ולהתמיר אותם לתדר גבוה ומעודן יותר. כדי לעבור לרמות תודעה גבוהות יותר, עליכם לשחרר ולוותר על דברים שאינם הולמים אתכם יותר 
Exclusive courses   קורסים בלעדיים
 
 
Basic seminar for beginners
The first course that I wrote "Personal Consciousness Evolution" is a practical guide for solving personal problems such as; relationships, self-esteem, health and abundance-career, also the beginning of the integration with your higher-self and is the basic for the other advanced courses.

The course and book are exclusive to "Golden Spiral" - Academy.
Over than 21 years I'm guiding the course and women and men from different ages and occupations from Israel and other countries around the world graduated it and made a progress in their lives.

The course is 20 lessons, and each lesson is taking place once every two weeks or a month. The course is giving you comprehensive theoretical and practical knowledge about your lives and the required changes for your personal progress. At the lessons you are receiving personal facilitation about the things that you don't understand or deny them in order that it will be more easy for you to deal and over-come your different problems practically and answering your questions.

At each lesson you are receiving detailed explanation and personal assignments that you have to answer, deal and practically appliance in your daily lives and it's not a fun game that lasts a few days or hours. During the course you are going through releasing and changes that is continual and it requires from you the courage, patience, diligence, self-discipline, and of course your honest intent for change and progress.   

The course in given individually or a group and at the end you are receiving an international diploma for your participation

Course cost:
1,800$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
2,200$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours) Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union

 

קורס 1- בסיס למתחילים:
הקורס הראשון שערכתי - "התפתחות התודעה האישית" הוא מדריך מעשי לפתירת בעיות אישיות בנושאי מערכות יחסים, הערכה עצמית, בריאות ושפע-עבודה. וכמו כן, לתחילת תהליך האיחוד עם העצמי-הגבוה והינו הבסיס ליתר הקורסים למתקדמים.

הקורס והספר הינו בלעדי לאקדמיית ספירלת הזהב.
מעל 21 שנים אני מנחה את הקורס כשנשים וגברים מגילאים ועיסוקים שונים מישראל וממדינות רבות ברחבי העולם עברו אותו והתקדמו בחייהם

הקורס הוא בן 20 שיעורים, כשכל שיעור נערך 
פעם בשבועיים או פעם בחודש. הקורס נותן לכם ידע תיאורתי ומעשי נרחב על חייכם והשינויים הנדרשים להתקדמותכם האישית. בשיעורי הקורס אתם מקבלים סיוע באופן אישי, לגבי הדברים שאינכם מבינים או מתכחשים להם כדי שיהיה לכם יותר קל להתמודד ולהתגבר על בעיותיכם השונות באופן המעשי ולענות על שאלותיכם השונות.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם, ואין זה משחק חוותי הנמשך כמה ימים או שעות. במהלך הקורס אתם עוברים תהליך של שחרורים ושינויים, שהוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתקדמות 

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודה בינלאומית בעברית ובאנגלית על השתתפותכם בקורס

עלות הקורס:
6,000 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
8,000 ₪ עם טיפול-איזן (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)

אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור


 
 
/'
Advanced course 2-  Inner strength through the consciousness beyond the mind
You can participate the second course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution" that is the basic for the other courses

The course has 18 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives  


What you are taught at the regular schools, universities, alternative medicine collages and spiritual centers, is limited knowledge that is based on the mind and it shows the things from a limited perspective of the self-human in the duality consciousness, and it's appropriate. When you are developing your consciousness level, you can receive a higher knowledge and going out of the limitation if the limited knowledge that you are declaiming automatically. In order to understand the essece of your existence you have to experience it in your practical lives and only when you are developing your consciousness therefore, saying prayers, mantras and positive thinking are not enough to receive the knowledge beyond the mind.


On this course you are learning to know yourselves much more and that you are a consciousness being in a human body, and tthere are different consciousness levels. You are developing your inner strength through your physical body and senses and to go out from the mind's limitations. You understand that you are in a duality world and you learning it's characteristics when you are step by step getting out of the mass-consciousness. You are learning to beginning have trust in yourselves and your inner guidance and how to start being a creator in your lives according to you higher-self's will and not by the limitations of the human-self that operates according to the mind.

The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma

Course cost:
1,620$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
1,980$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)

Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
אתם יכולים להשתתף בקורס השני רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" שהוא הבסיס ליתר הקורסים. 

הקורס הוא בן 18 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  

מה שמלמדים אתכם בבי"ס הרגילים, באוניברסיטאות,  במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים שונים, הוא מידע מוגבל העובר דרך המיינד/שכל והוא רק מראה הדברים מפרספקטיבה של העצמי האנושי בתודעה הדואלית, וזה הולם. כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם אתם יכולים לקלוט מידע יותר גבוה ולצאת מהמגבלות של המידע שאתם מדקלמים באופן אוטומטי. כדי להבין את מהות הקיום שלכם עליכם לחוות אותו ביישום מעשי בחיי היום-יום ורק כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם ולכן, אמירת תפילות, מנטרות וחשיבה חיובית אינם מספיקים כדי לקלוט את הידע שמעבר לחשיבה.  

בקורס זה תלמדו להכיר את עצמכם יותר שאתם למעשה הווית תודעה בגוף אנושי, כשישנן רמות תודעה שונות. אתם מפתחים את עוצמתכם הפנימית דרך גופכם הפיזי והחושים שלכם ולהתנתק מהמגבלות של המיינד/שכל. אתם מבינים שאתם נמצאים בעולם דואלי ולומדים את האיפיונים שלו כשאתם שלב אחרי שלב מתנתקים מהתודעה ההמונית. אתם לומדים לפתח אמון בעצמכם ובהדרכה הפנימית שלכם וכיצד להתחיל להיות היוצרים של חייכם לפי רצון העצמי הגבוה המקורי שלכם ולא דרך המגבלות של העצמי האנושי הפועל דרך המיינד.


הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר

עלות הקורס: 5,400 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
7,200 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)
אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור

 

Higher level seminar Part 1-Discovering the beauty of existence
You can participate the second course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution" and the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind"

The course has 24 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives 


When you are asking yourselves: what is the universe ? Who created it? If there is a beginning and an end? How it started? Why we are here on Earth? What is beyond it?

You answer automatically according the culture that you grow up and what they taught you. But, actually, what they taught you at school or what you've read, gone through many different corrections and interpretations that were given by people that were in the duality consciousness level which has a limited perspective of the mind. It means, the knowledge that you received about the essence of the universe and how the universe was created is distorted and declaimed information.

The knowledge about existence and universe is within you, in your being through your physical body' because you, as a consciousness being you are part of it. Therefore, you are feeling uncomfortable with the information that you learned at the different framework teaching and you trying many methods and philosophies to know the universe, but you don't receive the answer that you are looking for. 

The knowledge that you are receiving during the course, is not a doctrine, method or philosophy, but, knowledge that you know within you, in your inner being. The course was written in the easiest way for understanding and with your practical application in order that you'll remember who you really are and why you are here on Earth.

Because only very few have gone the integration and completion process with their higher-self and gone totally out of the duality consciousness, I wrote the course  from the highest level of consciousness (level 5) and as part of my responsibility to bring you the original knowledge and that you won't stuck in the duality maze

The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma

Course cost:
2,160$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
2,640$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)

Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union
קורס למתקדמים חלק 1- גילוי היופי שבקיום-
אתם יכולים להשתתף בקורס השלישי רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" והקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה"  

הקורס הוא בן 24 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש ומועבר באופן פרטני או בקבוצה.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  

כשאתם שואלים את עצמכם: מהו היקום ? מי ברא אותו ? האם יש התחלה וסוף ? מהיכן זה התחיל ? מדוע אנחנו כאן בכדור-הארץ ? מה מעבר לזה ?

אתם עונים באופן אוטומטי לפי התרבות שבה גדלתם ומה שלימדו אתכם. אבל, למעשה, כל מה שלימדו אתכם בבית הספר או כל מה שקראתם, עברו הרבה תיקונים ופירושים שונים שניתנו על יד אנשים שהיו ברמת תודעה דואלית מוגבלת ומפרספקטיבה של המיינד/שכל. כלומר, הידע שקיבלתם לגבי מהות הקיום והתהוות היקום הינו מעוות ומדוקלם.

הידע לגבי הקיום והיקום נמצא בתוככם, בהוויה שלכם ודרך גופכם הפיזי, מכיוון שאתם, כהוויית תודעה אתם חלק ממנו. לכן, אתם מרגישים לא בנוח עם המידע שלימדו אתכם במסגרות השונות ומנסים שיטות ופילוסופיות שונות כדי להבין את הקיום ואינכם מקבלים את המענה שאתם כמהים אליו.

הידע שאתם מקבלים בקורס זה אינו תורה, שיטה או פילוסופיהאלא ידע מקורי שאתם מכירים אותו בפנימיותכם ובהוויה שלכם.הקורס נכתב בדרך הקלה להבנה וביישום המעשי שלכם כדי שתיזכרו מי אתם באמת ומדוע אתם כאן בכדור הארץ.
 

מכיוון שמעט מאוד עברו את תהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי הגבוה המקורי והמעבר מתודעת הדואליות, כתבתי את הקורס מרמת התודעה הכי גבוהה (רמת תודעה 5) כחלק מהאחריות שלי להביא לכם את הידע המקורי ושלא תישארו ותתקעו במבוך הדואליות

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר


עלות הקורס: 7,200 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
9,600 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)

אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור 
 


Higher level seminar:  Part 2The final stage in the duality consciousness

You can participate this course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind" and the third course: " Discovering the beauty of existence".

The course has 34 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives 


Because you've learned on the other courses what is the essence of existence on Earth and why you have to integrate with your higher original self, on this course you are at your final stage in the duality consciousness. Actually, you are dealing with your last aspects and mostly they don't want to leave the duality consciousness, therefore they resist the integration with the higher-self and doing everything to convince the human-self not to continue with the process.

Because you can't see or notice in the physical form and he's not appear in front of you, from the first course though the previous courses you began to apply practically and release your different responses and behavior and gradually you understood who are the aspects ad who is the higher-self that started to integrate with you through your physical body

Each time that you are releasing from you an aspect, the higher-self's consciousness is more and more in integrates within your physical body. 

Step by step you are going out from the mass consciousness and the human's characteristics and you are feeling the higher-self's purest consciousness that is not interested in more attention or drama. As a higher developed being you have more responsibility and your duties are going up to higher levels. Meaning, your focus is not only on Earth, but you are aware to what is going on beyond it, in the astral places
 
The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma

This course is dived to three parts:
1) Co-operation with different entities
2) Transmuting of stuck energies patterns or that were distorted
3 What is creation and alchemy, who are those that can create, what is the importance to be in the highest purest consciousness
and more


Course cost:
3,060$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
3,740$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)
Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union

 
You can participate this course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind" and the third course: " Discovering the beauty of existence".

The course and book is exclusive to Safataianaya Solar and Golden Spiral Academy. Because the information is complex and at the highest level, the books are not sold, they are provided as a reference only to whom participating the courses

The course has 34 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives 

Because you've learned on the other courses what is the essence of existence on Earth and why you have to integrate with your higher original self, on this course you are at your final stage in the duality consciousness. Actually, you are dealing with your last aspects and mostly they don't want to leave the duality consciousness, therefore they resist the integration with the higher-self and doing everything to convince the human-self not to continue with the process.

Because you can't see or notice in the physical form and he's not appear in front of you, from the first course though the previous courses you began to apply practically and release your different responses and behavior and gradually you understood who are the aspects ad who is the higher-self that started to integrate with you through your physical body

Each time that you are releasing from you an aspect, the higher-self's consciousness is more and more in integrates within your physical body. 

Step by step you are going out from the mass consciousness and the human's characteristics and you are feeling the higher-self's purest consciousness that is not interested in more attention or drama. As a higher developed being you have more responsibility and your duties are going up to higher levels. Meaning, your focus is not only on Earth, but you are aware to what is going on beyond it, in the astral places
 
The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma

This course is dived to three parts:
1) Co-operation with different entities
2) Transmuting of stuck energies patterns or that were distorted
3 What is creation and alchemy, who are those that can create, what is the importance to be in the highest purest consciousness
and more

 
קורס למתקדמים: 
חלק 2: השלב הסופי בתודעת הדואליות -
נכתב ומועבר על ידי ספטיניה סולר- © כל הזכויות שמורות
אתם יכולים להשתתף בקורס הרביעי רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה"  והקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום"

הקורס הוא בן 34 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  


מכיוון שלמדתם בקורסים הקודמים מהי מהות קיומכם בכדור-הארץ ומדוע עליכם להתאחד עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם, בקורס זה אתם נמצאים בשלב הסופי שלכם בתודעה הדואליות. למעשה, אתם מתמודדים עם אחרוני תתי-האישיות שלכם ולרוב, הם אלו שלא רוצים לעזוב את התודעה הדואליות, ולכן הם מתנגדים לאיחוד עם העצמי-הגבוה ועושים הכל כדי לשכנע את העצמי-האנושי שלכם לא להמשיך בתהליך.

בגלל שאת העצמי-הגבוה המקורי שלכם אינכם יכולים להבחין באופן הממשי ואינו מופיע בפניכם באופן הפיזי, מהקורס הראשון ודרך הקורסים הקודמים התחלתם ליישם באופן המעשי ולשחרר את תגובתכם והתנהגותכם השונות ובהדרגה  הבנתם מי הם תתי-האישיות ומי הוא העצמי-הגבוה שהתחיל להתאחד עמכם דרך גופכם הפיזי.

בכל פעם שאתם משחררים תת-אישיות שלכם מכם, תודעת העצמי-הגבוה יותר ויותר משתלב בתוככם בגופכם הפיזי. אתם שלב אחרי שלב יוצאים מהתודעה ההמונית ומהמאפיינים האנושיים ומרגישים את התודעה הטהורה של העצמי-הגבוה שלכם שאינו מעוניין ביתר תשומת לב או בדרמה. כהוויה מתפתחת יש לכם אחריות יותר גדולה ותפקידכם עולה לרמות גבוהות יותר. כלומר, ההתמקדות שלכם היא לא רק בכדור-הארץ, אלא אתם מודעים גם למה שקורה מעבר לו, במקומות האסטרליים


קורס זה מתחלק לשלושה חלקים:
1) שיתוף פעולה בין הוויות שונות
2) התמרה של תבניות אנרגטיות תקועות, חסומות או שעברו עיוות  
3) יצירה- מהן יצירה ואלכימיה, מי הם אלו שיכולים ליצור ולברוא, מה החשיבות של להיות בתודעה הכי טהורה
ועוד

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר


עלות הקורס: 10,200 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
13,600 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)
אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור
 

Higher level seminar: Part 3- "The life and enternal relationship after the integration"
You can participate this and last course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution", the second course: "Inner strength through the consciousness beyond the mind",  the third course: " Discovering the beauty of existence" and the fourth course: " The final stage in the duality consciousness

The course has 64 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives 

 
On the other courses you've learned about the duality consciousness and it's characteristics, and on this course you are receiving new and updated knowledge only after you've through the integration process and released all the energetic patterns of your aspects and you are going to the third circle. What are the characteristics of this consciousness, that is totally different. Through your physical body, you are for the first time experiencing yourselves as united consciousness being and you have the wisdom that you gained from the different experiences in the duality consciousness. Your energetic field is different and there aren't any characteristics that they were in the duality consciousness that you have to experience: self-esteem, relationships, abundance and health. The New Energy is a result of your consciousness and is only after you totally going out of the duality consciousness and released all your aspects.
You are learning how to live as humans at the highest level of consciousness (level 5) on Earth that is very dense emergently and how to operate and function with people that are at different consciousness levels that don't understand what you know.  


 
This course is dived to six parts:
Part 1- The human self in the consciousness "I remember who I am, I know who I am"- the end of searching
Part 2- The characters of the united and whole consciousness
Part 3- The gap between the physical reality and the astral reality
Part 4- The challenge living in the duality consciousness as an ascended master
Part 5- The existence of consciousness at the Third Circle space
Part 6- Leaving the Planet Earth and the physical embodiment
 
The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma


Course cost:
5,760$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
7,040$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)
Course cost:

Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union
קורס וספר למתקדמים: חלק 3:  "החיים ומערכת היחסים הנצחית לאחר האיחוד"
אתם יכולים להשתתף בקורס החמישי והאחרון רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה", הקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום" והקורס הרביעי: "השלב הסופי בתודעת הדואליות"

הקורס הוא בן 64 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה.
בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  


בקורסים קודמים למדתם על תודעת הדואליות המאפיינים אותה ובקורס זה אתם מקבלים ידע ומידע שהוא חדש ומעודכן לגבי התודעה שלכם לאחר שעברתם איחוד מלא ושחררתם את כל התבניות האנרגטיות של כל תתי האישיות שלכם ואתם עוברים למעגל השלישי. מהם המאפיינים את התודעה הזו, שהיא לגמרי אחרת . דרך גופכם הפיזי, אתם לראשונה חווים את עצמכם כהוויה בתודעה מאוחדת ויש לכם חכמה שהצטברה מההתנסויות השונות בתודעה הדואלית. השדה האנרגטי שלכם הוא שונה ואין יותר מאפיינים שהיו בתודעה המקוטבת שצריך להתנסות בהם: הערכה עצמית, מערכות יחסים, שפע ובריאות. האנרגיה החדשה היא תוצר של התודעה שלכם ורק לאחר שאתם עוברים לגמרי את תודעת הדואליות ומשחררים את כל תתי-האישיות שלכם. 
אתם לומדים כיצד לחיות כאנשים ברמת תודעה גבוהה (רמה 5) בכדור הארץ שהוא מקום מאוד דחוס אנרגטית וכיצד לפעול ולהיות עם אנשים ברמות תודעה שונות, שאינם מבינים את מה שאתם יודעים.

קורס זה מתחלק לשישה חלקים:
חלק 1-העצמי האנושי בתודעה "אני זוכר מי אני, אני יודע מי אני"- סיום החיפוש
חלק 2- אפיוני התודעה המאוחדת והשלמה
חלק 3- הפער בין המציאות הפיזית לבין המציאות האסטרלית
חלק 4- האתגר לחיות בתודעה הדואלית כמאסטר נעלה
חלק 5- קיום התודעה במרחב במעגל השלישי
חלק 6- עזיבת כדור הארץ וההתגלמות הפיזית

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר


עלות הקורס: 19,200 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
25,600 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)
אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור 
 

 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder