אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers    

The Golden Spiral academy's services are for you who tried all the methods, you've read a lot, you were at many communities, sects and religions, but still within, you are feeling that you don't really have the answers and the practical solutions for your personal, family and social problems

Your lives goes on as usual and suddenly something is happening
personal crisis
nothing is exciting you anymore
divorce, sudden disease
you're feeling that all your personal life is broken into pieces
you are feeling that you are torn from within you
you don't have
you have symptoms like: different pains in the body, getting tired very quicklydepression, frustration, real dreamslack of passionuncertainty and emptiness, unexplainable anger and crying
you feel confusion and feeling that you are very alone even when you are with others
you are asking questions like: who I am, what is the meaning of life, what I'm doing here, are there others things beyond the regular things such as: workfamilycareerhaving a degree, how to get out of the problems that repeating themselves

If you are feeling that something is happening within you and you can't explain it in words- you are at the integration and completion process between your higher authentic self and your human self- which is actually the ending of searching who you are and leaving the duality consciousness

The integration and completion process with your higher original self is only by practically appliance in yourselves. Each one of you are going through this process personally and nobody can do the work instead of you, therefore, you have to take responsibility on yourselves and do the personal tasks that are at the end of each chapter in order to apply the knowledge and information practically.

As one of the first and few, I've gone through practically the integration, completion process and the duality consciousness, therefore, I'm guiding the seminars and wrote the books with the highest, original and autodidact knowledge that you'll go through this process simply and easily

 
שירותי אקדמיית ספירלת הזהב נועדו עבורכם שניסיתם את כל השיטות, קראתם הרבה והייתם בכל הקהילות, הכתות והדתות השונות, ובכל זאת אתם מרגישים בתוככם שלא קיבלתם מענה מעמיק לשאלותיכם ופתרונות מעשיים לבעיותיכם האישיות, החברתיות והמשפחתיות

חייכם מתנהלים כסדרם ופתאום משהו קורה לכם
משבר אישי
שום דבר כבר לא מלהיב אתכם
גירושין או פרידה מאדם יקר
מחלה פתאומית
אתם מתחילים להרגיש שכל עולמכם האישי מתפרק לרסיסים
אתם מרגישים שאתם נקרעים מבפנים
יש לכם תופעות כמו: כאבים שונים בגוף, עייפות מוגברת, דיכאון, ייאוש, חלומות מציאותיים, חוסר התלהבות, תחושה של חוסר ודאות וריקנות, כעסים ובכי בלתי מוסבר, אתם מרגישים בלבול והרגשה של לבד בחברת אחרים
שואלים שאלות כמו: מי אני, מהי תכלית החיים, מה אני עושה כאן, האם ישנם דברים מעבר לדברים הרגילים: עבודה, משפחה, קריירה, קבלת תואר
איך לצאת מתוך הבעיות החוזרות על עצמן ... 

אם אתם מרגישים שקורה לכם משהו בתוככם ולא יכולים להסביר זאת במילים- אתם נמצאים בתהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי הגבוה האמיתי שלכם לבין העצמי האנושי שלכם- שהוא למעשה סיום החיפוש להבין מי אתם והיציאה מתודעת הדואליות   

תהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי הגבוה/האני העליון שלכם/ן הוא רק ביישום המעשי על עצמכם. כל אחד ואחת עוברים/ות את התהליך הזה באופן אישי ואף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה במקומכם לכן, עליכם/ן לקחת אחריות על עצמכם ולבצע את המשימות האישיות שבסוף כל שיעור/פרק כדי ליישם את הידע והמידע באופן המעשי. 

כאחת הראשונות והמעטים, עברתי את תהליך האיחוד וההשלמה והמעבר מתודעת הדואליות באופן המעשי, לכן, אני מנחה את הקורסים וכתבתי את הספרים בידע מקורי ואוטודידקט כדי שתעברו תהליך זה בקלות ובהבנה 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder