ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות אישית                            

                               Golden  Spiral     The Practical School of Personal Development                     


         

Course
book 1 

Course
book 2

 

Course
book 3

Course
book 4

Course book 5

School's services are for each one of you  
School's services are for eachone of you no matter you age or occupation. People and children at all ages from Israel and many other countries around the world are receiving facilitation and practical personal guidance professionally, with dedication, patiently to each one of you in your own personal pace in variety of issues

Children and youth

Police workers and investigators

Housewives/

Employees

House working

Salesmen and marketing


Pensioners and seniors

Businessmen and different free-lance professions

Alternative medicine occupations and different methods

High-tech workers

Research & development workers

Psychologists , Psychiatrists ,
Different kind of nurses, doctors and professors

Teachers for elementary/high/ academic schools

Artists, painters, writers, philosophers and
public figures

People and children with different disabilities such as: autism, ADHD, crippled

and more
שירותי ביה"ס מיועדים לכל אחד מכם
שירותי ביה"ס מיועדים לכל אחד/ת מכם/ן ללא קשר לגילכם ולעיסוקכם. אנשים וילדים מגילאים שונים מישראל וממדינות רבות ברחבי העולם מקבלים סיוע ומידע מעשי והדרכה אישית במסירות, בסבלנות ולפי הקצב האישי של כל אחד במגוון נושאים


ילדים ונוער

שוטרים וחוקרים

שכירים במגוון המקצועות, מכירות ושיווק

עוסקים בתחזוקת ומשק הבית

אנשי עסקים ומקצועות חופשיים שונים

עובדי היי-טק, עובדי מחקר ופיתוח

פנסיונרים וגימלאים

פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אחיות, רופאים
ופרופסורים בתחומים שונים

מורים בהוראה יסודית/תיכונית/אקדמאית

אמנים וציירים

סופרים ופילוסופים, אנשי ציבור

עוסקים ברפואה משלימה ובשיטות שונות

אנשים וילדים עם מגבלות שונות  כגון:

אוטיסטים, הפרעות קשב וריכוז, נכים  

ועוד

 
 
The website will be updated during July 2018

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש יולי 2018
 

 

     
 


 

 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder