אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
 
                                                                      Golden Spiral Academy   

       050-5935394      abm88@walla.com    רח' סנפיר 2/2 תל-אביב

+972-50-5935394   2 Snapir st. Tel-Aviv Israel    goldenspiral11@gmail.com
The Integration and completion process
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved

Unfortunately, the issues of the New-Age and, ascension, mastery, the new-earth and the new energy are not so understood. Therefore, I've decided to write shortly about this topic. On Earth there are souls/humans that are at different levels according to their development. There are three levels- young, mature and old. Young soul/human is only begining her experinces on earth in a physical form. Mature soul/human is having different experinces that she has to experience in a physical form. Old soul/human is at her final being in a physical form. The New-Age topics are not for young and mature souls/humans.
Old soul/human has been incarnted in many other lifetimes, studying and gone though qulifications at different levels in her development and this is the final stage. When the code of 11:11 that is in the personal DNA memory is activated, you are beginning to ask within you: What am I doing here, what is beyond the daily routine lives, I want to know who I am etc. As a result, the human-self and the higher-self are going through a practical gradual process of releasing the many sub-personalities that were incarnted on earth and have within them memories, believe, thoughts and behavior. Mostly, the human-self rejects to this integration process with the higher-self.

At the beginning of the integration process there is an overwhelming and enthusiasm of reading books about it, going to workshops and many channels, learning mysticism, interested in meditation, positive thinking, saying mantras, yoga, guided imagery, addiction to drugs and cannabis, intensive learning philosophies and different methods that were taught in the past and with the time created sects (such as Buddhism, Osho etc.) and you are declaiming information that you are reading and learning.
In this initial stage, you become "spiritual", you are excited to be with others who are experiencing the same things, sharing them, and thinking that you are in your ascension or mastery, but it's not like that. This is the stage that I call "The stage of being in the Pink Cloud", that you are experiencing the daily reality as a wonderful world, of brotherhood, peace and "light beings' that come and rescue the humanity etc. But, actually the daily reality it totally different from what is written in the books and that you are having in your gatherings with others.

All the New-Age people and all who their occupation is alternative medicine are stuck actually at this initial stage. Your human-self is so deep excited being in "The Pink Cloud" that is not aware that he has to go over practical changes and a deep process with it's original higher-self. What it's happening in this stage that I call "The Boom-splat" is that nothing that you've learned and read is not working in your daily lives anymore. That means, all the positive thinking, mantras, meditations, philosophies, methods, light beings that come to rescue humanity and all the gatherings with the people that you are sharing with your experiences are boring and a waste of time. You are feeling that you are tired of all the spiritually and the New-Age matters. Deliberately, you are going down to the daily reality and beginning to see what it really is happening here- the hypocrisy of people and society, ego, power, completion, controller and victim, manipulation and drifting with the peer pressure and nothing external in the world changes.

This is the last stage of the completion and integration between the human-self and the higher-self and it requires from you the responsibility, self-diligence, and patience to go through the many releasing of all the sub-personalities that you were incarnated on the physical Earth.

Each sub-personality has memories, believes, thoughts and behavior of her own therefore, you have to change and apply the required changes in your automatic responses in your daily lives. Each sub-personality goes through gradually transmutation and finally integrate with the higher-self. It means, that there are no more responses and memories that she had and then there is the feeling of serenity – nirvana.

In the integration and completion process there are some physical symptoms from the result of the different releasing in the personal DNA layers (for details of the symptoms enter the link

The first course and book: "Personal consciousness Evolution" is actually a practical guide to go through the first stage of the integration and completion with the higher-self. It is the basic for the rest of the courses and books that I teach in order to integrate completely with the higher-self in your human-body and to go through the ascension, mastery and go beyond the duality consciousness.
 
The universe and existence you can understand it only by a practical appliance and after that you are beginning to understand the first stage of releasing the sub-personalities and apply practically in your daily lives , and not by reading or declaiming the information through your mind.


The rebalance-treatments that are available at the Golden Spiral's Academy are for releasing from you the memories, believes, thoughts in your personal DNA level of your sub-personalities, gradually, layer after layer in order to facilitate you the integration and completion process with your original higher-self.

Briefly, the New-Energy is an outcome of the whole integration and completion process with your higher-self, and not by saying a mantra, doing meditation, declaiming or by positive thinking. It means, all the sub-personalities were released, transmuted and reunited with the higher-self's consciousness. As result of this, you are going out of the duality/polarity consciousness and the searching for "who I am" (Those subjects are studied in detail and at length in the advanced courses)

Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self and going through it without being stuck in the stage of 'The Pink Cloud". Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your sub-personalities, behaviors, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore ?

If you are ready to handle and apply practically in your daily lives, this is an intensive and practical stage that brings you to ascension, mastery and the new-energy.


As one of the first and few, I've gone through practically the whole integration, completion process and the duality consciousness and all the stages that are involved with it. Therefore, I'm guiding the seminars and wrote the books with the highest, original and autodidact knowledge that you'll go through this process simply and easily. If you are ready, I'll be glad to facilitate you personally
 
תהליך האיחוד וההשלמה
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורות

לצערי, הנושאים של העידן החדש, התעלות, מאסטריות, כדור הארץ החדש והאנרגיה החדשה אינם מובנים. לכן, החלטתי לכתוב בקצרה על הנושא. בכדור הארץ ישנן נשמות/אנשים ברמות שונות כתוצאה מההתפתחות שלהן. ישנן שלוש רמות- צעירה, בוגרת וותיקה. נשמה/בן-אדם צעירה- רק מתחילה את התנסויותיה בכדור הארץ בהתגלמות פיזית. נשמה/בן-אדם בוגרת- היא נמצאת במהלך התנסויות שונות שעליה לחוות דברים שונים. נשמה/בן-אדם ותיקה- שנמצאת בתהליך סיום התגלמויות פיזיות. נושאי העידן החדש אינם עבור נשמות/בני-אדם צעירות ובוגרות.
נשמה/בן-אדם ותיקה עברה בהתגלמויות בתקופות חיים אחרות לימודים והכשרות ברמות שונות בהתפתחותה וזהו השלב הסופי שלה. כשצופן ה- 11:11 הנמצא בזיכרון הדנ"א האישי האדם האנושי (גבר או אישה) מתחיל לשאול שאלות פנימיות: מה אני עושה כאן, מה מעבר למציאות היום-יומית, אני רוצה לדעת מי אני באמת וכו'. כתוצאה מכך העצמי-האנושי והעצמי הגבוה עוברים תהליך מעשי ממושך של שחרורי תתי אישיות רבות שעברו התגלמויות בכדור הארץ ונושאות בתוכן זיכרונות, אמונות, מחשבות והתנהגויות. לרוב, העצמי-האנושי מתנגד לאיחוד עם העצמי-הגבוה.

בתחילת האיחוד בין העצמי האנושי לבין העצמי-הגבוה ישנה התלהבות סוחפת של קריאת ספרים בנושא, הליכה לסדנאות, למתקשרים שונים, לומדים מיסטיקה, מתעניינים במדיטציה, חשיבה חיובית, אמירת מנטרות, יוגה, דמיון מודרך, מתמכרים לסמים ולקאנביס, מעמיקים בפילוסופיות ובשיטות שונות שנלמדו בתקופות העבר ויצרו במשך הזמן כתות שונות (כמו בודהיזם, אושו וכו') ואתם מדקלמים מידע שאתם קוראים או לומדים. בשלב התחלתי זה, אתם נעשים "רוחניים", מתלהבים להיות עם אחרים שחווים את אותו הדבר, משתפים, חולקים חוויות וחושבים שאתם נמצאים בהתעלות או במאסטריות שלכם, אבל זה לא כך. זהו שלב שאני קוראת לזה השלב של "להיות בענן הוורוד" שחווים את המציאות היום-יומית כעולם יפה, של אחווה, שלום ו"ישויות אור" שבאות ועוזרות לאנושות וכו'. אבל, למעשה, המציאות היום-יומית היא אחרת לגמרי ממה שכתוב בספרים או שחווים במפגשים השונים. 


כל אנשי העידן החדש והעוסקים ברפואה המשלימה/האלטרנטיבית תקועים למעשה בשלב התחלתי זה. העצמי-האנושי שלכם כל כך שקוע בהתלהבות של להיות ב"ענן הוורד" שאינו שם לב שעליו לעבור שינוי ותהליך מעמיק ומעשי באיחוד עם העצמי-הגבוה המקורי שלו. מה שקורה בשלב זה, שאני מכנה אותו, "הבום-טראח" ששום דבר כבר לא עובד במציאות היום-יומית שלכם ממה שלמדתם או קראתם. כלומר, כל המחשבות החיוביות, המנטרות, המדיטציות, הפילוסופיות, השיטות, ישויות אור שבאת ועוזרות והמפגשים עם האנשים שאתם חולקים איתם חוויות כבר נראות לכם משעממות ובזבוז זמן. אתם מרגישים שנמאס לכם מכל הנושאים של העידן החדש והרוחניות. אתם במכוון יורדים למציאות היום-יומית של ומתחילים לראות את מה שקורה כאן באמת- הצביעות של האנשים והחברה, האגו, הכוחניות, התחרותיות, השולט והנשלט, מניפולציות ונסחפים עם הלחץ החברתי ושום דבר חיצוני בעולם לא משתנה.

זהו השלב של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי לבין העצמי-הגבוה והוא דורש מכם את האחריות, המשמעת העצמית והסבלנות לעבור שחרורים רבים של כל תתי האישיות שהתגלמתם בכדור הארץ הפיזי. כל תת אישיות יש לה זיכרונות, אמונות, מחשבות והתנהגויות משלה ולכן, צריך לשנות וליישם את השינויים הנדרשים בתגובות האוטומטיות שלכם ביום-יום. כל תת אישיות עוברת בהדרגה התמרה ולבסוף מתאחדת עם העצמי-הגבוה. כלומר, אין יותר תגובות וזיכרונות שהיו לה ולכן ישנה תחושה של שלווה- נירוונה.
בתהליך האיחוד וההשלמה ישנם תופעות פיזיולוגיות שונות כתוצאה מהשחרורים השונים ברמת הדנ"א האישי 

הקורס והספר הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הוא למעשה מדריך מעשי לעבור את השלב הראשוני של האיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה. זהו הבסיס ליתר הקורסים והספרים שאני מלמדת כדי להתאחד לגמרי עם העצמי-הגבוה בגוף האנושי העכשווי שלכם ולעבור התעלות, מאסטריות ולצאת מהתודעה הדואליות.

את היקום והקיום אפשר להבין רק דרך עבודה מעשית ולאחר שאתם מתחילים להבין את התהליך הראשוני של שחרורי תתי האישיות וליישם באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם ולא דרך קריאה, דקלום המידע דרך השכל/מיינד.

טיפולי-האיזון שמועברים באקדמיית ספירלת הזהב נועדו כדי לשחרר מכם זיכרונות, אמונות, מחשבות  ברמת הדנ"א האישי של תתי האישיות שלכם בהדרגה, רובד אחרי רובד כדי להקל עליכם את התהליך האיחוד וההשלמה עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם.

בקצרה, האנרגיה החדשה היא תוצר של האיחוד וההשלמה המלא עם העצמי הגבוה שלכם, ולא דרך אמירת מנטרה, מדיטציה, דקלום או חשיבה חיובית. כלומר, כל תתי האישיות שוחררו, הותמרו והתאחדו עם תודעת העצמי הגבוה. כתוצאה מזה אתם יוצאים מתודעת הדואליות הקוטבית והחיפוש אחרי "מי אני" (הנושאים נלמדים מפורטים בקורסים לבוגרים ולמתקדמים)


האם אתם מוכנים לעבור תהליך של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי שלכם לבין העצמי-הגבוה שלכם באופן המעשי ולעבור אותו מבלי להיתקע בשלב של "הענן הוורוד". האם אתם מוכנים לשחרר את מה שלא הולם אתכם יותר ולהתמודד באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם עם תתי אישיות, התנהגויות, זיכרונות, פחדים, אמונות ומחשבות שאינן הולמות אתכם יותר

במידה ואתם מוכנים להתמודד וליישם באופן המעשי בחיי יום-יום שלכם, זהו השלב המעמיק והמעשי המביא אתכם להתעלות, למאסטריות ולאנרגיה החדשה


כאחת הראשונות והמעטים, עברתי את תהליך האיחוד וההשלמה במלואו והמעבר מתודעת הדואליות באופן המעשי ואת כל השלבים הנלווים לכך. לכן, אני מנחה את הקורסים וכתבתי את הספרים בידע מקורי ואוטודידקט כדי שתעברו תהליך זה בקלות ובהבנה. במידה ותהיו מוכנים אשמח לסייע לכם באופן אישי
 


 
 
 
 

לידתעתכם, אתר האינטרנט עובר מדי פעם שינויים ועדכונים

 For your information- The website is occasionally going through changes and updates
עליכם  לקחת אחריות על עצמכם ולהיות מוכנים ליישם באופן המעשי בחיי  היום יום שלכם את כל מה שמועבר בפגישות הייעוץ והקורסים

You have to take responsibility on yourselves and to be ready to practically apply in your daily lives al what is given at the consultation sessions and lessons

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder