אקדמיית ספירלת הזהב הינו הראשון והיחידי בישראל ובעולם בידע המקורי, אוטודידקט וברמה הגבוהה ואינו נלמד בביה"ס אחרים, באוניברסיטאות, במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים של העידן החדש

 The Golden Spiral Academy is the first of a kind and the only one in Israel and worldwide with it's original, autodidact and at the highest level of knowledge and not learned at regular schools, universities, alternative medicine colleges and spiritual centers    

טיפול-איזון להעלאת התודעה 
 טיפול-איזון ברמה יותר גבוהה מהרייקי-קרונה-סייקם ונועד עבור איזון כל בעיה בריאותית: גופנית-פיסית, נפשית-פסיכולוגית, רגשית ברמת הדנ"א האישי, וכמו-כן, חניכות ותיאומים אישיים בהתפתחות התודעה האישית ותתי-האישיות השונים שלכם, לאיחוד עם העצמי-המקורי 

תחילה אני עורכת עמכם ייעוץ קצר בנושאים שיש לכם בעיות או שאלות. הטיפול הוא כשעה כשאתם שוכבים בלבוש על מיטת טיפולים נוחה, בחדר מיוחד וברקע צלילים מוסיקה מיוחדת


אתם מקבלים אבני-חן התואמות את מהלך הטיפול-איזון שלכם. אני מנחה אתכם בעדינות להרגיע את גופכם הפיסי, המחשבות והרגשות ומעבירה אתכם לתודעה מעודנת יותר.
הטיפול-איזון הם תדרי אנרגיה וקרני צבעי ריפוי-איזון ברמה הגבוהה המשחררים ומתמירים בעדינות, חסימות אנרגטיות הנובעות ממחשבות-יתר, מתחים, כעסים, ספקות, חוסר-אמון, אמונות, טראומות ופחדים ברמת הזיכרון התאי של הדנ"א שלכם וכל מה שלא הולם יותר כדי שתוכלו להתקדם בחייכם
 
 
 
 Rebalance-treatment consciousness evolution 
The session is highest than Reiki-Karuna-Seichem rebalance-treatment and  is for any kind
of health problems physical-bodyemotionalmental-psychic at the highest level of the personal DNA, and also personal attunements and initiations for the personal consciousness evolution and your different sub-personalities , in  order to integrate with your original-self


First, I'm doing a brief consultation at therelevant issues that youhave problems or questionsThe  rebalance-treatmentis about an hour while you lie down on a comfortable treatment-bed with your clothes on, and in the background there are sounds of relaxing music

You are receiving gemstones that match the course of the rebalancing-treatmentThen, I'm guiding you gently to relax you physical-mental-emotional body and bring you to a higher level of consciousness The rebalance-treatments are energetic and higher frequencies of rays of colors that are releasing and trasmuting from you energetic blockages which come from over-thinkingtensions, angerdoubtsmistrust, beliefs, and traumas, fears that are at the deepest level of your cellular DNA memory and what is no longer appropriate for you anymore in
order that you can progress in your lives


 
 

Last updated  01/10/18   עדכון אחרוןזכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights therefore copy or publish without her approval

 


 

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder