ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

נושאי הקיום והיקום


 
Homepage  >>  הודעות  >>  נושאי הקיום והיקום

סיוע ושיקום בע"ח

מיחזור ואיכות הסביבה

האם אתם עדיין מחכים לחוצנים/חייזרים, למשיח, או לכל מושיע אחר שיציל אתכם ....

האם חוויתם מוות של אדם קרוב ללבכם ואינכם מבינים מה קורה להם לאחר עזיבת הגוף הפיסי

האם אתם עדיין מחפשים אחרי האלוהים דרך ספרים, תפילות, טקסים, חגים ובדברים חיצוניים או דרך אנשים אחרים

האם אתם עדיין הולכים למקומות "קדושים" כמו מנזרים בהודו, פירמידות במצרים, קברי צדיקים, הכותל המערבי, מכה וכו' כדי למצוא את התשובות לבעיותיכם

האם אתם באמת יודעים מהי הארה וגילוי עצמי וזה ממש לא קשור למה שלמדתם וקראתם עד כה מהמידע המועבר דרך השכל/מיינד

האם אתם נסחפים להיות עם אנשים דומים להתנסויות שלכם ולהיות בקהילה משותפת ויוצרים דת/כת שונה ואחרת המבוססת על הצדיק/גורו ומבינים שכל התיאוריות והפילוסופיות של אותה קהילה אינן ישימות בחיים המעשיים ועדיין יש לכם בעיות חברתיות שונות

האם אתם לומדים רפואה משלימה/אלטרנטיבית או שיטות שונות ועושים מדיטציות ויוגה וכו' וחושבים שאתם נשגבים, רוחניים ויודעים את היקום דרך דיקלומים שונים ומידע אוטומטי המועבר לכם, אך למעשה זו אשלייה שמשאירה אתכם תקועים בתבנית מסוימת

מהו תהליך האיחוד וההשלמה והתופעות שמתלוות לכך

מי הוא/היא אותו העצמי-הגבוה/המקורי שלכם

מדוע יצרנו את כדור-הארץ והמימד הפיסי

האם אתם רוצים באמת לדעת מי אתם ומדוע אתם כאן

ועוד נושאים נוספים הנוגעים למהות הקיום והיקום

 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder