ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

נושאי שפע ועבודה


 
Homepage  >>  הודעות  >>  נושאי שפע ועבודה

מדוע מפטרים אתכם ממקומות העבודה

האם אתם נהנים מהעבודה שאתם עושים

האם אתם עובדים רק למען הכסף וחיים רק להשיג ממנו עוד

מהם הכישורים המולדים שלכם והאם אתם מיישמים אותם

האם אתם נמצאים תמיד במינוס ולא יכולים לסיים את החודש

כסף ושפע- האם אתם אלה שרק מקבלים ולא נותנים ?

האם אתם אלה שרק נותנים ולא מקבלים ?

האם אתם נמצאים במקום ההולם ובזמן ההולם

ועוד נושאים נוספים הנוגעים לשפע, לכסף ולקריירה

 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder