ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

Existence & universe issues


 
Homepage  >>  Messages  >>  Existence & universe issues

Facilitating animals

Recycle & Green environment

Are you still waiting to the aliens, Messiah or other savior to rescue you…

Did you experience death of one of your dearest ones and you don't understand what happens with them after they leave their physical body

Are you still searching for God through books, prayers, ceremonies, holidays and external things or other people

Do you still going to "sacred" places like convents in India, pyramids in Egypt, saints graves, Western wall, Mecca etc. in order to find the answers to your problems

Do you really know what is enlightenment and self-development and it''''s really not related to what you''''ve learned and read so far from the knowledge that is though the mind

Are you carried away being with other similar people to your experiences and being together in a community and creating a different and another religion/sect according to the saint/guru and understand that all the theories and philosophies of the same community are not apply in the daily lives and still you have the same social problems

Are you learning alternative/natural medicine and other different methods, doing meditations and yoga etc. and you think that you are sublime, spiritual and you know the universe through different recitations and automatic information that is given to you, but it''''s only an illusion that keeps you in a certain stuck pattern

What is the integration and completion process and the symptoms that goes with it

Who is the your higher/authentic self

Why did we created the Earth and the physical dimension

Do you want to know who are you and why are you here

and more other issues regarding the essence of existence and universe
 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder