ספירלת  הזהב     האקדמיה למהות היקום                            

                               Golden  Spiral    The Academic Essence Of The Universe                            


         

 

Abundance and career issues


 
Homepage  >>  Messages  >>  Abundance and career issues

Why you get fired from work

Do you enjoy the work that you are doing

Are you working only for the money and live your lives only to get more and more of it

What are your natural inborn talents and do you apply them

Do you have overdraft and you don''''t have enough money to finish the month

Are you the ones that only receiving and not giving

Are you the ones that only giving and not receiving

Are you at the appropriate place at the appropriate time

And more other issues regarding the abundance, money and career issues
 
 050-5935394 
   
abm88@walla.com

972-50-5935394+ 
watersolar@hotmail.com   
goldenspiral11@gmail.com 

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder