ספירלת  הזהב     ביה"ס המעשי להתפתחות התודעה                            

פגישות ייעוץ, קורסים בלעדיים, ספרים בהוצאה עצמית, טיפולי איזון לשחרורי חרדות, כעסים ולהעלאת התודעה
מפגשים והרצאות, רגעים של שלווה MP4  קובץ להורדה ועוד

                               Golden  Spiral     School of Practical Consciousness Evolution                       Consultation sessions, Exclusive courses, Rebalance treatment with gemstones and aromatherapy oils, Meeting and lectures, Moments of serenity MP4 file to download, Books- sef publishing and more
         

 050-5935394     abm88@walla.com

+972-50-5935394     watersolar@hotmail.com      goldenspiral11@gmail.com

Health and body issues


 
Homepage  >>  Messages  >>  Health and body issues

Did somebody determined that you have Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and you are not normal

Do you love your body and your natural look and appearance

Are you ready to overcome your phobias, fears, traumas, emotionally/mentally crisis, mental-psychological problems , obsessions and addictions

Do you want to know how to keep your health without the doctors/therapists that give medications & doing surgeries/plantations which are causing damage to the body & DNA

Are you aware with what are you feeding your body

bullet-2 Are you listening to your body what it really needs

Why is your body creates illness and is in disharmony

Are you still letting others having control on your body and are giving you medicines, drugs or other things

Do you feel emptiness, confusion, uncertainty, depression, frustration and nobody understands you

and more other issues regarding the health
and rebalancing your body
Last update 09/06/18 עדכון אחרון

 


 

     
 


 

 

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written by
Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
זכויות יוצרים©: כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder