אתר האינטרנט מוקדש באהבה ל (טאו)דורה גרימברג ולכל אחד ואחת שמקשיבים/ות להדרכה הפנימית שלהם/ן, לעצמי-הגבוה והמקורי שלהם/ן
 
The website is dedicated  with love to (Teo)Dora Grimberg and to each one of you that is listening to your guidance within you, to your higher-original-self

  
 
 

Services are given in private/group, once a week, two weeks of a month in Hebrew/English, according to Israel local time, registration in advance


 
Homepage  >>  Messages הודועות  >>  Services are given in private/group, once a week, two weeks of a month in Hebrew/English, according to Israel local time, registration in advance

 

 


 


 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה צרו קשר 
050-5935394  
abm88@walla.com

Contact 
+972-50-5935394
safataianaya11@gmail.com

 
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder