קובץ להורדה MP4 "שחרורי זיכרונות וטראומות"- 60 דקות- 80 ₪


 
Homepage  >>  הודעות  >>  קובץ להורדה MP4 "שחרורי זיכרונות וטראומות"- 60 דקות- 80 ₪


The website will be updated during March-April 2020
אתר האינטרנט יתעדכן במהלך מרץ-אפריל 2020

  

 

 


 

 
 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2020 
Livecity - Website Builder