מכיוון שאני מאוד עסוקה, אני עושה כמיטב יכולתי לענות לכל פנייה בהקדם האפשרי


 
Homepage  >>  Messages הודועות  >>  מכיוון שאני מאוד עסוקה, אני עושה כמיטב יכולתי לענות לכל פנייה בהקדם האפשרי


 


הערה חשובה: הלימודים באקדמיית ספירלת הזהב הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים
 
 
Important Note: Studying at the Golden Spiral Academy is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in a practical way in your daily life everything that is learned in the courses

 

נייד/ וואטסאפ 050-5935394      abm88@walla.com        רח' סנפיר 2 תל-אביב

Snapir 2 Tel-Aviv Israel     Mobile/ Whatapp +972-05-5935394        safataianaya11@gmail.com

 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder