אתר האינטרנט מוקדש באהבה ל (טאו)דורה גרימברג ולכל אחד ואחת שמקשיבים/ות להדרכה הפנימית שלהם/ן, לעצמי-הגבוה והמקורי שלהם/ן

The website is dedicated  with love to (Teo)Dora Grimberg and to each one of you that is listening to your guidance within you, to your higher-original-self
 

   
  
 
 

Consultation sessions- 1.5 hours = 63$ USD פגישת ייעוץ- עד 1.5 שעות 250 ש"ח


 
Homepage  >>  Price-list מחירון  >>  Consultation sessions- 1.5 hours = 63$ USD פגישת ייעוץ- עד 1.5 שעות 250 ש"ח


 אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק ברשתות החברתיות השונות

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook on the various social networks 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder