רח' סנפיר 2/2 תל-אביב      050-5935394    abm88@walla.com               

+972-50-5935394      goldenspiral11@gmail.com   2/2 Snapir st. Tel-Aviv Israel

The guidance sessions and the lessons are also given via mail- prepaid

שיערי הקורסים ופגישות הייעוץ ניתנים גם דרך המייל- בתשלום מראש 
 


 

 Registration form   טופס הרשמהכל הנלמד בקורסים ובפגישות הייעוץ, מיועדים רק למי שמוכן/נה לקלוט ידע ברמה גבוהה יותר ממה שאתם מכיריo

All what you are receiving during the guidance sessions and seminars are only for who are ready to receive the highest level of knowledge that you know

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder