אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק, באינסטגרם וברשתות החברתיות השונות.
באקדמיית ספירלת הזהב ישנה שמירה על הפרטיות שלכם/ן

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on  Facebook, Instagram and the various social networks.
At the Golden Spiral Academy, there is a protection of your privacy


                                                   

Do you choose to go through this easily? 

 האם אתם/ן בוחרים/ות לעבור זאת בקלות ?
At the Golden Spiral Academy, the trainees receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems, to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking / mind.
באקדמיית ספירלת הזהב החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי ובאופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר  עצמאיים, ייחודיים, להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד
 
 
Livecity - Website Builder