אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש אפריל 2021
The website will be updated during April 2021
    
          

כל אחד ואחת מכם/ן יצטרכו/תצטרכו לעבור את זה-
האם אתם/ן מוכנים/ות ?

Each and every one of you will have to go through this -
are you ready?
 
נושאי לימוד למתחילים 
Study topics for beginners

 
נושאי לימוד למתקדמים
Advanced study topics


 
 הערה חשובה: הלימודים באקדמיית ספירלת הזהב הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ

Important Note: The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and practically apply everything you learned in the courses
אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק, באינסטגרם וברשתות החברתיות השונות

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook, Instagram and the various social networks

 
 
 
 

אתר האינטרנט יתעדכן במהלך חודש אפריל 2021
The website will be updated during April 2021

  
 

 

 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder