אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   
The Golden Spiral Academy was founded by Safataianaya Solar in 1997-Manager, writer and guide exclusive courses for practical self-awareness and self-development. The academy's services are for each and every one of you regardless of your occupation or age and wish to change and advance in their lives אקדמיית ספירלת הזהב נוסדה ע"י ספטיניה סולר בשנת 1997- מנהלת, סופרת ומנחה קורסים בלעדיים למודעות עצמית ולהתפתחות אישית מעשית. שירותי האקדמיה נועדו עבור כל אחד ואחת מכם/ן ללא קשר לעיסוקכם/ן או לגילכם/ן שמעוניינים/ות לשנות ולהתקדם בחייהם/ן
נושאי מערכות יחסים והורות

Relatinships and parenthood issues
נושאי הערכה עצמית

Self-esteem issues
נושאי בריאות וגופכם

Your health and body issues
נושאי שפע ועבודה

Abudance and career issues
הענן הוורוד מתפוגג  

The Pink Cloud Wanes
נושאי הקיום והיקום 

Existence and universe issues

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder