קורסים וספרים מאת ספטיניה סולר לתחילת החיפוש והגילוי העצמי ולתהליך האיחוד המורכב והממושך בין העצמי-האנושי לבין העצמי-הגבוה שלכם/ן וסיום החיפוש "מי אני"
Courses and books by Safataianaya Solar For the beginning of the search and self-discovery and for the complex and long process of
union between the human self and your higher self and the end of the search "Who I am"


                           
 
                                                                                                      
The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and practically apply everything  you learned in the courses and consultation sessions
 

 
1997-2022
הלימודים באקדמיית ספירלת הזהב הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
 
At the Golden Spiral Academy, the trainees receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems, to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking / mind.
באקדמיית ספירלת הזהב
החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי וב אופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר  עצמאיים, ייחודיים, להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד
 
 
 
 
 
 
 
Livecity - Website Builder