הערה חשובההלימודים הם רק עבורכם שבאמת מוכנים לקחת אחריות על חייכם וליישם באופן המעשי את כל הנלמד בקורסים 
Important Note: The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and practically apply  everything  you learned in the courses


 
     אקדמיית ספירלת הזהב    
 
Golden Spiral Academy

 נייד/ וואטסאפ 050-5935394       abm88@wallacom     .
   
 Mobile/ Whatsapp +972-05-5935394     safataianaya11@gmail.com


אתר האינטרנט מתעדכן במהלך חודשים ינואר-פברואר 2021

The website is updated during the months of January-February 2021
האם אתם מוכנים לשחרר את מה שלא הולם אתכם יותר ולהתמודד באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם עם תתי אישיות, התנהגויות, זיכרונות, פחדים, אמונות ומחשבות שאינן הולמות אתכם יותר ?

האם אתם מוכנים לעבור את התהליך המעשי של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי שלכם לבין העצמי-הגבוה המקורי שלכם ?האם אתם באמת מוכנים להיכנס פנימה להכיר את מי שאתם ואת הנשמה/ההוויה שלכם דרך גופכם הפיזי ?
Are you willing to let go of what no longer suits you and deal in a practical way in your daily life with subpersonalities, behaviors, memories, fears, beliefs and thoughts that no longer suit you?

Are you ready to go through the practical process of union and completion between your human self and your original higher self?


Are you really ready to go within to know who you are and your soul / being through your physical body?

  אתר האינטרנט מתעדכן במהלך חודשים ינואר-פברואר 2021

The website is updated during the months of January-February 2021
 
 

אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים ברשתות החברתיות השונות ופגישות
הייעוץ  ושיעורי הקורסים אינם מצולמים או צילומי סלפי באתר האינטרנט, בפייסבוק או ברשתות החברתיות וכו'

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear in the various social networks and the consultation sessions and the lessons are not filmed or selfy photos on the website, Facebook or other social networks etc. 

 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder