אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   הקורס הינו בלעדי לספטיניה סולר ולאקדמיית ספירלת הזהב. נכתב ומועבר על ידי ספטיניה סולר- © כל הזכויות שמורות 
 
The course is exclusive to Safataianaya Solar and Golden Spiral Academy. Written and guided by Safataianaya Solar © All rights reserved

Advanced course 2-  Inner strength through the consciousness beyond the mind
You can participate the second course only after you have learned and applied practically the first course; "Personal Consciousness Evolution" that is the basic for the other courses

The course has 18 lessons and are given once in two weeks or once a month, as you are choosing according to Israel local time

At each lesson you are receiving personal clarifications and practical assignments that you have to answer and dealing with them on your daily lives  


What you are taught at the regular schools, universities, alternative medicine collages and spiritual centers, is limited knowledge that is based on the mind and it shows the things from a limited perspective of the self-human in the duality consciousness, and it's appropriate. When you are developing your consciousness level, you can receive a higher knowledge and going out of the limitation if the limited knowledge that you are declaiming automatically. In order to understand the essece of your existence you have to experience it in your practical lives and only when you are developing your consciousness therefore, saying prayers, mantras and positive thinking are not enough to receive the knowledge beyond the mind.


On this course you are learning to know yourselves much more and that you are a consciousness being in a human body, and tthere are different consciousness levels. You are developing your inner strength through your physical body and senses and to go out from the mind's limitations. You understand that you are in a duality world and you learning it's characteristics when you are step by step getting out of the mass-consciousness. You are learning to beginning have trust in yourselves and your inner guidance and how to start being a creator in your lives according to you higher-self's will and not by the limitations of the human-self that operates according to the mind.

The course in given individually or a group and at the end you are receiving a graduation diploma

Course cost:
1,620$ USD (each lesson 90$ USD without rebalance-treatment 3-3.5 hours)
1,980$ USD (each lesson 110$ USD with rebalance-treatment 3.5-4 hours)

Ways of payment: cash / bank transfer/ Wester Union


 
קורס 2  לבוגרים- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
אתם יכולים להשתתף בקורס השני רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" שהוא הבסיס ליתר הקורסים. 

הקורס הוא בן 18 שיעורים, כשכל שיעור נערך פעם בשבועיים או פעם בחודש הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה.

בכל שיעור אתם מקבלים הסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם.  

מה שמלמדים אתכם בבי"ס הרגילים, באוניברסיטאות,  במכללות לרפואה משלימה ובמרכזים רוחניים שונים, הוא מידע מוגבל העובר דרך המיינד/שכל והוא רק מראה הדברים מפרספקטיבה של העצמי האנושי בתודעה הדואלית, וזה הולם. כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם אתם יכולים לקלוט מידע יותר גבוה ולצאת מהמגבלות של המידע שאתם מדקלמים באופן אוטומטי. כדי להבין את מהות הקיום שלכם עליכם לחוות אותו ביישום מעשי בחיי היום-יום ורק כשאתם מעלים את רמת התודעה שלכם ולכן, אמירת תפילות, מנטרות וחשיבה חיובית אינם מספיקים כדי לקלוט את הידע שמעבר לחשיבה.  

בקורס זה תלמדו להכיר את עצמכם יותר שאתם למעשה הווית תודעה בגוף אנושי, כשישנן רמות תודעה שונות. אתם מפתחים את עוצמתכם הפנימית דרך גופכם הפיזי והחושים שלכם ולהתנתק מהמגבלות של המיינד/שכל. אתם מבינים שאתם נמצאים בעולם דואלי ולומדים את האיפיונים שלו כשאתם שלב אחרי שלב מתנתקים מהתודעה ההמונית. אתם לומדים לפתח אמון בעצמכם ובהדרכה הפנימית שלכם וכיצד להתחיל להיות היוצרים של חייכם לפי רצון העצמי הגבוה המקורי שלכם ולא דרך המגבלות של העצמי האנושי הפועל דרך המיינד.


הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר

עלות הקורס: 5,400 ₪ ללא טיפול-איזון (כל שיעור 300 ₪ 3-3.5 שעות)
7,200 ₪ עם טיפול-איזון (כל שיעור 400 ₪ 3.5-4 שעות)
אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור

 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder