הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי
בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
tudying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in
a practical way in your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions
 
Golden Spiral Academy
Only you can change your life and your situation, no one else can do it for you. What do you choose: to continue to have doubts, fears, pains and suffering,Do you choose to step back or take responsibility for your life to cope, change, let go and move forward - are you really ready for it?

By pre-registration only. My name is Safataianaya Solar and I have been managing the Golden Spiral Academy since 1997. At the academy you learn theoretically and practically about the reminder-beginning phase of search and self-discovery, the long process of union between the parts of the human self and your higher self, the exit From the consciousness of duality - the end of the search "Who I am"
 
The academy is unique in the exclusive courses I teach and in the textbooks and instruction I have written in Hebrew and translated into Russian and soon into English and other languages ​​in knowledge that are not taught in the various educational institutions
 
 I am an expert in the development of the soul and the issues of existence and the universe and my destiny was to first go through in practice the process of full union between the human self and the higher self, the exit from the consciousness of duality and the search for "who I am". Therefore, I understand you and what you are going through, I would be happy to guide you personally so that it is easier for you and set a personal example
  Who are the studies for and requirements
 
Course 1 for the beginning of discovery and self-search
 
Courses 2, 3, 4 and 5 for advanced
 
  Guide and instruction books 
 
Rebalance therapy for developing your consciousness level
  About and personal acquaintance
 
Thank you that  you were in a feeling
 
Contact, opening hours
       
 
  

 

  
A study center for the beginning of self-discovery and search, the union between the human-self and the higher self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
                                       1997-2022
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
מרכז לימודים לתחילת הגילוי והחיפוש העצמי, האיחוד בין העצמי-האנושי והעצמי-הגבוה, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק-מטא, באינסטגרם,
בטיק-טוק וברשתות החברתיות השונות. באקדמיית ספירלת הזהב ישנה שמירה על הפרטיות שלכם/ן
The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook-Meta, Instagram, In tik-tםk
and in the various social networks. At the Golden Spiral Academy, there is a protection of your privacy
Livecity - Website Builder