הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי
בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
tudying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in
a practical way in your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions
 


 
 
Академия Золотая Спираль

Только вы можете изменить свою жизнь и по-  ложение, никто не в состоянии это сделать за 
 вас. Что вы выбираете: продолжить пребы-   вать в сомнениях, страхах, боли и страданиях, 
 отступить или взять ответственность за свою   жизнь, столкнуться, справиться, изменить, 
                           освободить и уйти вперёд? Вы действительно   готовы к этому?


 Для кого предназначено обучение?
 
 Книги
 


 
  

 

  
A study center for the beginning of self-discovery and search, the union between the human-self and the higher self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
                                       1997-2022
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
מרכז לימודים לתחילת הגילוי והחיפוש העצמי, האיחוד בין העצמי-האנושי והעצמי-הגבוה, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק-מטא, באינסטגרם,
בטיק-טוק וברשתות החברתיות השונות. באקדמיית ספירלת הזהב ישנה שמירה על הפרטיות שלכם/ן
The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook-Meta, Instagram, In tik-tםk
and in the various social networks. At the Golden Spiral Academy, there is a protection of your privacy
Livecity - Website Builder