נושאי הורות ומערכות יחסים


האם אתם מחפשים את אהבת חייכם ועדיין לא מצאתם

האם אתם רוצים באופן נואש להחזיר אהבה שהייתה לכם  

האם יש לכם בעיה עם הזהות המינית שלכם ואתם נהפכים להומואים/לסביות

 אם אתם דואגים יותר מדי לאחרים... ושוכחים את עצמכם 
 
 האם אתם נמצאים בזוגיות רק בגלל המשיכה הפיסית- המינית, ניצול או שהצד השני "כובל" אתכם ולא משחרר

 האם אתם נאבקים ורוצים לשנות את האחרים  

 האם אתם מתפשרים ומתחתנים רק בגלל הגיל והלחץ החברתי

 האם אתם מוכנים לשחרר את האשליה של התאהבות" והחיפוש אחרי ההשלמה החיצונית
 
האם אתם עדיין נשלטים ע"י ההורים, בני הזוג או הולכים בעקבות הלחץ החברתי ולהיות כמו כולם

 האם אתם עדיין מחזיקים ב"כוח ושליטה" על הילדים שלכם ולא משנה מה הגיל שלהם

  האם אתם הורים לילדים בעלי מגבלות שונות, אוטיסטים וכו' ומשייכים אותם לילדים מפגרים או חריגים 
 
 ועוד נושאים נוספים הנוגעים לאהבה ולמערכות היחסים השונות 
Parenthood and relationships issues


Are you looking for the love of your life and still you didn't find

Do you want desperately to return the love you had

Do you have problem with your gender identity and
you become gay/lesbian

 Do you take care of others to much… and forget about yourselves 

 Are you in a relationship only because of the physical sexual attraction, manipulation or the other person "bounding" you and not releasing you

 Do you have a gender problem identity and you are a gay/lesbian

 Do you struggle and want to change others

 Do you compromise and get married only because of the age and the social pressure

 Are you ready to release the illusion of "falling in love" and the search for an external completion

 Are you being controlled by your parents, spouses and going with the group

 Are you still holding "control and power" on your children and it doesn't matter their age

 Are you parents to children that have different disables, autisms etc. and belonging them as abnormal or mentally defective

 and more other issues regarding the love and different relationships 
 
The website updates occasionally

אתר האינטרנט מעדכן מדי פעם
 זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2020 
Livecity - Website Builder