באקדמיית ספירלת הזהב החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי ובאופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר עצמאיים, ייחודיים, להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד

At the Golden Spiral Academy, the students receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems, to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking / mind
 
For advanced

 Why do you go through a personal crisis that is essentially a deep convergence in your soul/being at the beginning of the Union

 Do you really want to know how to get out of the recurring problems and dramas

 What are the symptoms you experience in your emotional and mental body when you go through the 

  Why do you get stuck in the illusion of the new age - the pink cloud phenomenon

 Why do you often experience addictions, obsessions at the beginning of the process such as: hoarding, collecting, tattoos, alcohol, cannabis, drugs, etc. prolonged and complicated process

 Who are the people souls/beings who are going through the union

 Why do you have to unite with your original higher self

 What are the stages of the prolonged and complex process – the dormant consciousness of the initial stage – the reminder and the awareness

 What is the essence of your existence on earth as a evolving soul / consciousness

 What is your final stage as a soul / being in the duality
consciousness and the search for "who I am"


 How to release mind / intellect and mass consciousness that affects you when you are a soul / being at higher level consciousness

 How to deal with the last of your subpersonalities that are often the ones who do not want to leave the duality consciousness, so they oppose the union with the Higher Self and do everything to convince your human self not to continue the process

 Because your original Higher Self cannot discern really and does not appear to you physically, from the first course and through the advanced courses you begin to apply in practice and release your various responses and behaviors and gradually you understand who the subpersonalities are and who is the Higher Self that began to unite with you through your physical body

 Understanding the essence of existence and the universe and more in an easy, simple and
understandable way


 and more
למתקדמים

 מדוע אתם עוברים משבר אישי שמהותו הוא התכנסות עמוקה פנימה לנשמה/הוויה שלכם בתחילת האיחוד עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם 

 האם אתם מאוד רוצים לדעת איך לצאת מתוך הבעיות והדרמות החוזרות על עצמן

 מהם התסמינים שאתם חווים בגופכם הפיזי, הרגשי והמנטלי כשאתם עוברים את התהליך הממושך והמורכב עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם

 מדוע אתם נתקעים באשליית העידן החדש- תופעת הענן הוורוד

 מדוע לרוב אתם חווים התמכרויות, אובססיות בתחילת התהליך כמו: אגרנות, אספנות, קעקועים, אלכוהול, קאנביס, סמים וכו'

 מי הם האנשים, הנשמות/ ההויות שעוברות את האיחוד 

 מדוע עליכם להתאחד עם העצמי-הגבוה המקורי שלכם

 מהם שלבי התהליך הממושך והמורכב: השלב הראשוני-תודעה רדומה, השלב  ההתחלתי- התזכורת וההתלהבות והשלב האחרון- תודעה מודעת 

 מהי מהות קיומכם בכדור-הארץ כנשמה / הווית תודעה שמתפתחת

 מהו השלב הסופי שלכם כנשמה / הוויה בתודעה הדואליות והחיפוש "מי אני"

 כיצד לשחרר את תפקוד השכל/ מיינד והתודעה ההמונית שמשפיעה עליכם כשנשמה / הוויה ברמת תודעה גבוהה מהם 

 כיצד להתמודד מעשית עם אחרוני תתי-האישיות שלכם שלרוב, הם אלו שלא רוצים לעזוב את התודעה הדואליות, ולכן הם מתנגדים לאיחוד עם העצמי-הגבוה ועושים הכל כדי לשכנע את העצמי-האנושי שלכם לא להמשיך בתהליך.

 בגלל שאת העצמי-הגבוה המקורי שלכם אינכם יכולים להבחין באופן הממשי ואינו מופיע בפניכם באופן הפיזי, מהקורס הראשון ודרך הקורסים למתקדמים אתם מתחילים ליישם באופן המעשי ולשחרר את תגובתכם והתנהגותכם השונות, ובהדרגה אתם מבינים מי הם תתי-האישיות ומי הוא העצמי-הגבוה שהתחיל להתאחד עמכם דרך גופכם הפיזי

 הבנת מהות הקיום והיקום ועוד בצורה קלה, פשוטה ומובנת 
 ועוד

 
Are you really ready to go within to know who you are and your soul / being through your physical body?

Are you willing to let go of what no longer suits you and deal in a practical way in your daily life with subpersonalities, behaviors, memories, fears, beliefs and thoughts that no longer suit you?

Are you ready to go through the practical process of union and completion between your human self and your original higher self?

 
האם אתם באמת מוכנים להיכנס פנימה להכיר את מי שאתם ואת הנשמה/ההוויה שלכם דרך גופכם הפיזי ?

האם אתם מוכנים לשחרר את מה שלא הולם אתכם יותר ולהתמודד באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם עם תתי אישיות, התנהגויות, זיכרונות, פחדים, אמונות ומחשבות שאינן הולמות אתכם יותר ?

האם אתם מוכנים לעבור את התהליך המעשי של האיחוד וההשלמה בין העצמי-האנושי שלכם לבין העצמי-הגבוה המקורי שלכם ?


 
 
   הייעוד שלי היה לעבור את זה ראשונה
 It was my destiny to go through this first

 


האם אתם/ן בוחרים/ות לעבור את זה בקלות
 Do you choose to go through it easily


הם/ן חלק מאיתנו- האם הייתם מתנהגים כך לילדיכם/ן וליקירכם/ן
They are part of us - Would you behave this way to your children and loved ones


האם אתם/ן מרגישים/ות בלבול בזהות המינית שלכם/ן ?
Do you feel confused about your gender identity?

 


כשאתם שואלים את עצמכם: מהו היקום ? אתם עונים
When you are ask yourselves: what is the universe ? You answer


 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
Livecity - Website Builder