אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   
 
Requirements for participation

הדרישות להשתתפות 

 Because the studying and knowledge are not learned at other places, I'll be glad to facilitate you with your questions or situation in order to facilitate you

  
The consultation sessions and the lessons are not 
filmed or selfy photos on the website, Facebook or other social networks etc. The Golden Spiral Academy is keeping the privacy  
 
You have to be on time for the sessions and lessons and with an appropriate appearance and to sloppy
 
On the case of cancelling or postponement, you have to announce at lease a day before

You are learning and receiving knowledge in order to develop your consciousness level at your soul/being and not only as your human-self therefore, you have to absolutely cooperate honestly, openly and
trust 

You have to take responsibility on yourselves and to be ready to practically apply in your daily lives al what is given at the consultation sessions and lessons
The integration and completion process with your higher-self is continual and it requires from you the courage, patience, diligence, self-discipline at every day and of course, your honest intent within you 

Your personal consciousness development depends on you- nobody can do it for you, therefore, you have to apply it practically on your daily lives  

Every day that you are dealing with challenges, fears and emotions- those you have to deal with, release and transmute them to higher refined level frequency. In order to more to higher levels of consciousness you have to release and let go the things that are not appropriate anymore
מכיוון שהלימודים והידע אינם נלמדים במקומות אחרים אשמח לסייע לכם בכל שאלה או בכל מצב כדי להקל עליכם

פגישות הייעוץ ושיעורי הקורסים אינם מצולמים או צילומי סלפי באתר האינטרנט, בפייסבוק או ברשתות החברתיות וכו'. באקדמיית ספירלת זהב ישנה שמירה על הפרטיות


עליכם להגיע בזמן לפגישות ולשיעורים ובהופעה הולמת ולא מרושלת

במידה על ביטול או דחיה יש להודיע לפחות יום מראש  

אתם לומדים ומקבלים ידע כדי להעלאות את רמת התודעה ברמת הוויה/הנשמה שלכם ולא רק כעצמי-אנושי ולכן, עליכם לשתף פעולה באופן מוחלט, בכנות, באמון ובפתיחות 

עליכם  לקחת אחריות על עצמכם ולהיות מוכנים ליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל מה שמועבר בפגישות הייעוץ והקורסים

תהליך האיחוד וההשלמה עם עצמי-הגבוה הוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית יום-יומית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה

תהליך התפתחות התודעה האישית שלכם תלוי בכם- אף אחד אחר לא יעשה את הדברים במקומכם, לכן, עליכם ליישם זאת באופן המעשי בחיי היום-יום שלכם.

בכל יום שאתם מתייצבים מול אתגרים, פחדים ורגשות- את אלו יש לעבור, לשחרר ולהתמיר אותם לתדר גבוה ומעודן יותר. כדי לעבור לרמות תודעה גבוהות יותר, עליכם לשחרר ולוותר על דברים שאינם הולמים אתכם יותר 
 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder