אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   
 
מהי התפתחות אישית מעשית 
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורותמכיוון שבמשך השנים היו אי הבנות בקשר להתפתחות אישית , אסביר זאת בקצרה: זה לא אדם שלובש כל הזמן בגדים לבנים, יושב ישיבת לוטוס, מדליק נרות, מדבר על פיות, חוצנים ודולפינים, או שהייה ב"הודו"/במזרח.... אנשים רבים לא מבינים באמת למה הכוונה בשינוי ובהתפתחות האישית. אחדים רוצים רק לחוות זאת ולאחר מכן שוכחים, ישנם כאלה שרק מחפשים הקלה לזמן מסוים. אבל תהליך ההתפתחות האישית הוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית יום-יומית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתפתחות. זו הבחירה שלכם: האם להישאר באותו מצב ולא עושים כלום, האם אתם מתחילים לפחד ולהיות בספקות ונסוגים לאחור, או האם אתם מתחילים להתמודד, לשנות, להשתנות ולהתקדם...

תהליך ההתפתחות האישית מתמקד על מציאות חייכם: מערכות-יחסים, כסף- שפע, בריאות והערכה עצמית. תחילה אתם לומדים על מה אתם עושים עם זמנכם, התגברות על דימוי עצמי נמוך ונקודות החולשה, מהי התנהגות של שולט ונשלט במצבים שונים ותלותיות, מהו שפת הגוף וסגנון הדיבור שלכם, מהם דרכי החשיבה והאמונות...

ההתפתחות האישית היא לקיחת אחריות על עצמכם כשאתם עוברים שינויים, בשחרורי דפוסי חשיבה, אמונות והתנהגויות שאינם הולמים אתכם יותר. תהליך זה לפעמים הוא קשה, מייאש ולא מורגש, אבל לאחר זמן מה התוצאות אכן נראות במציאות חייכם...  השינויים הם מאוד אישיים ופנימיים ומובנים בתהליך המיושם גם באופן המעשי ולא רק התיאורטי.

האם אתם מרגישים שאתם נמצאים בתוך מבוך ואין דרך יציאה ? יש לכם בעיות, אתם מדברים חולקים אותם עם הוריכם, חברים, בני הזוג, יועצים למיניהם. למרות זאת הבעיות תמיד נשארות ושום דבר לא משתנה. אם נסכם את כל הבעיות נגיע לארבעה נושאים עיקריים: מערכות יחסים, שפע (כסף) עבודה, הערכה עצמית ובריאות. לפעמים, מקור הבעיה הוא לא הנושא העיקרי שצריך לטפל בו אלא קשור לנושא אחר. למשל, בעיות בבריאות יכולות לנבוע בבעיה של מערכות יחסים ודרישת תשומת לב על-ידי יצירת בעיות תמידיות של בריאות לקויה.
ð חוסר הערכה, אהבה וקבלה עצמית
האם אתם מקבלים את המראה וגופכם כפי שהוא
האם אתם יותר מדי רגישים
מה אתם עושים כשמרגיזים, מעצבנים, מפחידים או מכעיסים אתכם
האם אחרים מחליטים עבורכם או שאתם מחליטים עבור האחרים, האם אתם הולכים אחרי מי שנראה כביכול  "מקובל בחברה"
האם אתם יכולים לומר "לא" ולהציב גבולות
האם אתם יכולים להביע את עצמכם מבלי לחשוש מה יגידו עליכם
האם אתם כנים ואמיתיים עם עצמכם
מה אתם עושים עם זמנכם
מהן נקודות-החולשה ונקודות-העוצמה שלכם
האם אתם עדיין עורכים טקסים וחגים שאינם מתאימים לכם, האם אתם נתונים תחת השפעת התודעה-ההמונית...

ð בעיות בזוגיות ובמערכות יחסים
מדוע אתם נמשכים לסוג מסוים של בני זוג
האם אתם עדיין בחיפוש אחרי בן-בת זוג
האם אתם שולטים או נשלטים (התנהגות אקטיבית: מאיים/מתחקר-ביקורתי או התנהגות פסיבית: מסכן/מתרחק(
כיצד אתם מגיבים כשמרגיזים ומעצבנים אתכם
האם אתם ביקורתיים כלפי האחרים ורוצים לשנותם
האם יש לכם בעיות עם הצוות בעבודה, הילדים וההורים...

ð מציאת הייעוד האישי והעבודה ההולמת
אתם עובדים רק בשביל הכסף ו/או המעמד
מה אתם מגלים על עצמכם ביכולות שלכם והיכן ליישם אותן
האם אתם נהנים ממה שאתם עושים
מהו הייעוד האמיתי שלכם...

ð בעיות בריאותיות וחוסר איזון פיסי-מנטלי-נפשי
האם עברתם התעללויות פיסיות ונפשיות
האם אתם נמצאים במחלה מסוימת
יש לכם פוביות וטראומות
האם קבעו לכם שאתם היפראקטיביים או שיש לכם הפרעות-קשב
האם אתם בהתמכרות ובאובססיה
האם אתם נתונים להיות בדיכאון ובייאוש...
האם אתם מנסים שיטות שונות ולא שום דבר לא עוזר...

 
 
 


 


 
Practical self development
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved


Because over the years there were misunderstanding about the self-development, I'll explain briefly: It's not a person that is wearing all the time white cloths, sitting in a Lotus position, lighting candles, talking about fries, aliens and dolphins, or going to India/East… Most people don't understand what changing and self-development means. A few just want to experience it and after a while they forget about it, there are some that are looking for a brief relief. But the self-development process is a gradual and continuing process which requires the courage, patiencediligence, daily self discipline, and of course, the internal true and honest intention for change and development. This is your decision: to stay at the same situation and doing nothing, are you afraid and be in doubts and going backwards, or do you begin dealing, changing, overcome and make a progress

The personal development is on your daily lives: relationships, money-abundance, health and self-esteem, First you are learning what are you doing with your time, overcoming low self-esteem and your weak points, what is being dominant, being controlled by and dependency at the different situations, what is your body language and your speech style, what are your ways of thinking and believes ect.
 
The personal development is by taking responsibility on yourselves while you are going through changes, releasing thinking patterns, believes systems and behaviors that are no longer appropriate anymore. Sometimes, this process is difficult, frustrating and not noticeable, but after awhile you are noticing them in your daily real lives… the changes are very personal within you and are understandable by practical appliance and not only theoretically.
 
If you are feel that you are in a maze and there is no way out. You have problems and you are sharing them with your parents, friends, mates, different counselors, and still your problems are there and nothing is changing? If we summarize all the problems we will get to four major issues: relationships, abundance (money) work, self-esteem and health. Sometimes, the source of the problem is not the main issue that it is needed to be handled, but is related to another issue. For example, health problems can be from a relationship issue, requiring attention by creating lasting health problems.   

Lack of self-esteem, love and acceptance
Do you accept your appearance and body as it is
Are you too sensitive
What are you doing when someone is irritating and annoying you, getting you angry or scaring you
Do others are choosing for you or do you choose for others
Do you follow who seems ostensibly acceptable in society
Can you say "no" and setting limits
Can you express yourself without worrying about what others
Are you honest and real with yourselves
What are you doing with your time
What are your weak points and your power points
Are you conducting ceremonies and holidays that don't fit you anymore
Are you under the influence of mass consciousness…

 Problems in relationships
Why are you attracted to a certain type of mates
Are you still searching for your mate
Are you being dominant or being controlled by (active behavior: threaten / critical passive behavior victim / introverted)
How do you respond when someone is irritating you and makes you angry
Do you critic others and want to change them
Do you have problems with your work staff, your children, parents…

Finding the personal destiny and the appropriate work
Do you work just for money of status
What you discover about yourself, your capabilities and where to apply them
Do you enjoy what are you doing
What is your real destination…

Health problems and physical, mental and emotional imbalances
Did you had physical and emotional abuses
Do you have a certain illness
Do you have phobias and traumas
Did someone determined that you are hyperactive or that you
have ADHD
 Are you addicted or obsessive
Do you feel depression and despair
Do you try different methods and nothing is really helpful

 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder