אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   


 


טיפול-איזון לשיחרורי כעסים, דיכאון, טראומות ועוד
 
הטיפול-איזון הוא הילינג ברמה גבוהה יותר מהרייקי ונועד עבורם שעוברים את תהליך האיחוד עם העצמי-הגבוה האישי שלכם והמעבר מתודעת הדואליות. תחילה אני עורכת עמכם ייעוץ קצר בנושאים שיש לכם בעיות או שאלות ולאחר מכן, אתם עוברים לחדר מיוחד כשאתם שוכבים בלבוש על מיטת טיפולים נוחה וברקע צלילים מרגיעים ונעימים. 

אתם מקבלים אבני-חן ושמנים ארומתרפיים התואמים את מהלך הטיפול-איזון שלכם. אני מנחה אתכם בעדינות להרגיע את גופכם הפיזי, המחשבות והרגשות ומעבירה אתכם לתודעה מעודנת יותר דרך דמיון מודרך. במהלך הטיפול-איזון אנחנו משחררים ומתמירים מכם בעדינות, חסימות ותבניות אנרגטיות הנובעות ממחשבות-יתר, מתחים, כעסים, ספקות, חוסר-אמון, אמונות, טראומות ופחדים הנובעות מתתי-אישיות שלכם ונמצאות ברמת הזיכרון התאי של הדנ"א שלכם וכל מה שלא הולם אתכם יותר כדי שתוכלו להתקדם בחייכם


 
 
 
Rebalance-treatment for releasing anger, depression, traumas etcrocess 
The rebalance-treatment is healing at the highest level than the Reiki and is for you that goes through the integration with your personal higher-self process and from going out of the duality consciousness. First, I'm doing a brief consultation conversation at the relevant issues that you have problems or questions and afterwards, you are going to a special room while you lying on a comfortable treatment-bed with your clothes on, at the background there is relaxing sounds.

You are receiving gemstones that match the course of your rebalancing-treatment, then, I'm guiding you gently to relax your physical-mental-emotional body and bring you to a higher level of consciousness through a guided imagery. During the rebalance-treatment we are releasing and transmuting from you gently energetic blockages and patterns such as: over-thinkingtension, angerdoubtsmistrust, beliefs, and traumas, fears that come from your  aspects at the deepest level of your cellular DNA memory and what is no longer appropriate for you anymore in order that you can progress in your lives
 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder