אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   



נושאי הערכה עצמית

 האם נמאס לכם שחייכם מסתובבים בדברים החוזרים על עצמם ונראה שאין פתרון

 האם אתם חסרי ביטחון עצמי ומתפארים בדברים חיצוניים שנותנים לכם כוח אשלייתי כמו: מעמד, כסף, אהדה וחברים בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות, לבוש חושפני וכו''''
 
 האם אתם חיים בעבר- כל הזמן מספרים אותם הסיפורים

 האם אתם חיים בעתיד- מחכים למישהו שישנה את מצבכם

האם אתם מוכנים להתגבר על התנהגות באלימות פיסית, מילולית ורגשית

 האם אתם מוכנים להתמודד מול מצבים של כעסים, לחצים, האשמות, פחדים, איומים, ייאוש, דיכאון וכו''''

 האם אתם חסרי בטחון עצמי והערכה עצמית

 במה אתם עדיין נאחזים וכבר לא הולם יותר... האם אתם נשלטים או שולטים... האם אתם נתמכים או תומכים ...

 האם אתם רק מתלוננים ומדברים על הבעיות שלכם ומאשימים את עצמכם או את האחרים בכך ולא עושים דבר כדי לשנות זאת ...

 מהם נקודות החולשה והפיתויים שעלולים להחזיר אתכם לאחור ?


 ועוד נושאים נוספים הנוגעים לאהבה ולהערכה עצמית

 
Self esteem issues

Are you tired of that life are repeated situations and there seems to be no solution

Don't you have self-confidence and being proud with external things that give you illusion power such as: status, money, friends and popularity on Facebook and other social networks, exposing cloths etc

 Do you live in the past- all the time telling the same stories again and again about what happened to you

 Do you live in the future- waiting to someone else that will change you and your lives

Are you ready overcoming violent physical, verbal and emotional abuse

 Are you ready to deal with situations of anger, pressure, blame, fears, threats, depression etc

Do you have low self esteem low self-confidence 

What are you grasping on and it's not appropriate anymore… are you being controlled by others or are you  controlling others

 Do you just complain and talk about your issues and blaming yourself or others by not doing anything to change it

 What are your low spots and seductions that can make you go back to what you were before

and more other issues regarding the self love and self 
 


 


 

 





 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder