אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   


 

 
Existence & universe issues

Facilitating animals

Recycle & Green environment

Are you still waiting to the aliens, Messiah or other savior to rescue you

Did you experience death of one of your dearest ones and you don't understand what happens with them after they leave their physical body

Are you still searching for God through books, prayers, ceremonies, holidays and external things or other people

Do you still going to "sacred" places like convents  in India, pyramids in Egypt, saints graves, Western wall, Mecca etc. in order to find the answers to your problems

Do you really know what is enlightenment and self-development and it''''s really not related to what you''''ve learned and read so far from the knowledge that is though the mind

Are you carried away being with other similar people to your experiences and being together in a community and creating a different and another religion/sect according to the saint/guru and understand that all the theories and philosophies of the same community are not apply in the daily lives and still you have the same social problems

Are you learning alternative/natural medicine and other different methods, doing meditations and yoga etc. and you think that you are sublime, spiritual and you know the universe through different recitations and automatic information that is given to you, but it''''s only an illusion that keeps you in a certain stuck pattern

What is the integration and completion process and the symptoms that goes with it

Who is the your higher/authentic self 

Why did we created the Earth and the physical dimension

Do you want to know who are you and why are you here

 and more other issues regarding the essence of existence and universe
נושאי הקיום והיקום

 סיוע ושיקום בע"ח

 מיחזור ואיכות הסביבה

 האם אתם עדיין מחכים לחוצנים/חייזרים, למשיח, או לכל מושיע אחר שיציל אתכם .... 

 האם חוויתם מוות של אדם קרוב ללבכם ואינכם מבינים מה קורה להם לאחר עזיבת הגוף הפיסי  

 האם אתם עדיין מחפשים אחרי האלוהים דרך ספרים, תפילות, טקסים, חגים ובדברים חיצוניים או דרך אנשים אחרים

 האם אתם עדיין הולכים למקומות "קדושים" כמו מנזרים בהודו, פירמידות במצרים, קברי צדיקים, הכותל המערבי, מכה וכו' כדי למצוא את התשובות לבעיותיכם

 האם אתם באמת יודעים מהי הארה וגילוי עצמי וזה ממש לא קשור למה שלמדתם וקראתם עד כה מהמידע המועבר דרך השכל/מיינד 

 האם אתם נסחפים להיות עם אנשים דומים להתנסויות שלכם ולהיות בקהילה משותפת ויוצרים דת/כת שונה  ואחרת המבוססת על הצדיק/גורו ומבינים שכל התיאוריות והפילוסופיות של אותה קהילה אינן ישימות בחיים המעשיים ועדיין יש לכם בעיות חברתיות שונות

 האם אתם לומדים רפואה משלימה/אלטרנטיבית או שיטות שונות ועושים מדיטציות ויוגה וכו' וחושבים שאתם נשגבים, רוחניים ויודעים את היקום דרך דיקלומים שונים ומידע אוטומטי המועבר לכם, אך למעשה זו אשלייה שמשאירה אתכם תקועים בתבנית מסוימת   

 מהו תהליך האיחוד וההשלמה והתופעות שמתלוות לכך

 מי הוא/היא אותו העצמי-הגבוה/המקורי שלכם

 מדוע יצרנו את כדור-הארץ והמימד הפיסי

 האם אתם רוצים באמת לדעת מי אתם ומדוע אתם כאן

 ועוד נושאים נוספים הנוגעים למהות הקיום והיקום


 

 
 
 

 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder