מרכז לימודים לתחילת הגילוי והחיפוש העצמי, האיחוד בין העצמי-האנושי והעצמי-הגבוה,
התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום 
     A study center for the beginning of self-discovery and search, the union between the human-self and the higher self,the development of the soul and the issues of existence and the universe

במידה ואתם/ן לא יכולים/ות להגיע לקורסים, אתם/ן יכולים/ות לקנות את הספרים לעבודה עצמית ספטיניה תשמח לסייע לכם/ן בכל שאלה או בעיה דרך המייל או בפגישת י

Homepage  >>  Messages הודעות  >>  במידה ואתם/ן לא יכולים/ות להגיע לקורסים, אתם/ן יכולים/ות לקנות את הספרים לעבודה עצמית ספטיניה תשמח לסייע לכם/ן בכל שאלה או בעיה דרך המייל או בפגישת י

בתיאום ובהרשמה
מראש בלבד


By appointment and pre-registration only


 
 

 
Studying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in a practical wayin your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions

You must arrive on time for meetings and classes and in an appropriate and not sloppy appearance
 
In case of cancellation or postponement, you must notify at least one day in advance

If you cannot come to the courses, you can buy the books for self-study
Safataianaya Solar will be happy to help you with any question or problem via email or in a paid consultation

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook-Meta, Instagram, In tik-tok and in the various social networks. At the Golden Spiral Academy, there is a protection of your privacy
                                       1997-2022
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy

הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי  בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
 
עליכם להגיע בזמן לפגישות ולשיעורים ובהופעה הולמת ולא מרושלת

במידה על ביטול או דחיה יש להודיע לפחות יום מראש  

במידה ואתם/ן לא יכולים/ות להגיע לקורסים, אתם/ן יכולים/ות לקנות את הספרים לעבודה עצמית 
ספטיניה תשמח לסייע לכם/ן בכל שאלה או בעיה דרך המייל או בפגישת ייעוץ בתשלום


אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק-מטא, באינסטגרם,
בטיק-טוק וברשתות החברתיות השונות. באקדמיית ספירלת הזהב ישנה שמירה על הפרטיות שלכם/ן

 
 
 
Livecity - Website Builder