ספירלת הזהב
האקדמיה להתפתחות הנשמה-ההוויה
Golden Spiral
 Academy of Soul-Being Development

Because I'm very busy, I'm doing my best to answer each application as soon as possible


 
Homepage  >>  Messages הודועות  >>  Because I'm very busy, I'm doing my best to answer each application as soon as possible
הערה חשובה: הלימודים הם רק עבורכם שבאמת מוכנים לקחת אחריות על חייכם וליישם באופן המעשי את כל הנלמד בקורסים

Important Note: The studies are only for you who are really willing to take responsibility for your life and practically apply everything learned in the courses


נייד/ וואטסאפ 050-5935394      abm88@walla.com        רח' סנפיר 2 תל-אביב

Snapir 2 Tel-Aviv Israel     Mobile/ Whatapp +972-05-5935394        safataianaya11@gmail.com

 
זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering 
questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights therefore
you may not copy or publish without her approval

 
Livecity - Website Builder