הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי
בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
tudying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in
a practical way in your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions
 

The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook, Instagram and the various social networks

Homepage  >>  הודעות Messages  >>  The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook, Instagram and the various social networks
 

 

  
A study center for the beginning of self-discovery and search, the union between the human-self and the higher self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
                                       1997-2022
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
מרכז לימודים לתחילת הגילוי והחיפוש העצמי, האיחוד בין העצמי-האנושי והעצמי-הגבוה, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
אקדמיית ספירלת הזהב וספטיניה סולר אינם מופיעים בפייסבוק-מטא, באינסטגרם,
בטיק-טוק וברשתות החברתיות השונות. באקדמיית ספירלת הזהב ישנה שמירה על הפרטיות שלכם/ן
The Golden Spiral Academy and Safataianaya Solar do not appear on Facebook-Meta, Instagram, In tik-tםk
and in the various social networks. At the Golden Spiral Academy, there is a protection of your privacy
Livecity - Website Builder