באקדמיית ספירלת הזהב החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי ובאופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר  עצמאיים, ייחודיים 
להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד
 At the Golden Spiral Academy, the trainees receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems,
to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking /mind


050-5935394
abm88@walla.com

+972-50-5935394
safataianaya11@gmail.com

 צרו קשר דרך הטופס המופיע
מטה וניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי

Contact via the form below and we will get back to you as soon as possible


The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved

Homepage  >>  Книги Books ספרים  >>  The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved

The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved
The academy for the beginning of the search and self-discovery, the practical union between the higher self and the human self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
              1997-2023              
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
האקדמיה לתחילת החיפוש והגילוי העצמי, האיחוד המעשי בין העצמי הגבוה לעצמי האנושי, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your behaviors, responses, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self ? This is the profound and final stage that brings you to ascension, to mastery, to the new energy, to the exit from duality consciousness and the search "Who am "
 
האם אתם/ן מוכנים/ות לשחרר את מה שלא הולם יותר ולהתמודד באופן מעשי בחיי היומיום שלכם/ן עם ההתנהגויות, התגובות, הזיכרונות, הפחדים, האמונות שלכם/ן שאינם מתאימים/ות לכם/ן יותר? האם אתם/ן מוכנים/ות לעבור באופן מעשי את תהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי האנושי שלכם/ן והעצמי הגבוה שלכם/ן? זהו השלב העמוק והסופי שמביא אתכם/ן להתעלות, למאסטריות, לאנרגיה החדשה, ליציאה מתודעת הדואליות ולחיפוש "מי אני"
תודה לכם/ן שהקשבתם/ן לנשמה שלכם/ן
Thank you for listening to your soul 

 
Livecity - Website Builder