באקדמיית ספירלת הזהב החניכים/ות מקבלים/ות סיוע וידע מעשי ובאופן אישי כדי לסייע להתמודד עם הבעיות השונות, להיות יותר  עצמאיים, ייחודיים 
להיות ללא תמיכה חיצונית ותלותית כלשהי ולהגיע לרמת תודעה גבוהה יותר שמעבר לחשיבה/מיינד
 At the Golden Spiral Academy, the trainees receive assistance and practical and personal knowledge to help deal with the various problems,
to be more independent, unique, to be without any external and dependent support and to reach a higher level of consciousness beyond thinking /mind


050-5935394
abm88@walla.com

+972-50-5935394
safataianaya11@gmail.com

 צרו קשר דרך הטופס המופיע
מטה וניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי

Contact via the form below and we will get back to you as soon as possible


Книги Books ספרים

Homepage  >>  Книги Books ספרים
ניתן להשתתף בקורסים או ללמוד בעצמך מתוך הספרים הייחודיים שכתבתי. בסוף כל שיעור יש שאלות לעבודה עצמאית. השאלות נועדו לעזור לך להיכנס לתוך עצמך, לגלות
ניתן להשתתף בקורסים או ללמוד בעצמך מתוך הספרים הייחודיים שכתבתי. בסוף כל שיעור יש שאלות לעבודה עצמאית. השאלות נועדו לעזור לך להיכנס לתוך עצמך, לגלות ולהכיר את עצמך יותר. דרך השאלות הללו את/ה מתעמק/ת במהות השיעור ומתחיל/ה בהדרגה להיות מודע/ת לעצמך ולמה שאת/ה עושה בחיי היום יום. אשמח לעזור לכם/ בכל שאלה ועניין באמצעות מייל או ייעוץ בתשלום באנגלית או בעברית. עלות ספר אחד 120 שקלים, למי שמשתתף/פת בקורסים - 90 שקלים. עלות הייעוץ 300 ₪. ניתן לרכוש את הספרים רק באקדמיית ספירלת הזהב, כל הזכויות שמורות. את הספר הבא ניתן לרכוש רק על ידי השלמת ושליטה בקורס הקודם

You can participate in courses or learn by yourself from the unique books I wrote. At the end of each lesson there are questions for independent work.
You can participate in courses or learn by yourself from the unique books I wrote. At the end of each lesson there are questions for independent work. The questions are designed to help you get inside yourself, discover and know yourself better. Through these questions, you delve deeper into the essence of the lesson and gradually begin to be aware of yourself and what you do in your day-to-day life. I will be happy to help you/ with any questions and concerns via email or paid consultation in English or Hebrew The cost of one book is NIS 120, for those who participate in the courses - NIS 90. The cost of the consultation is NIS 300. The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved. The next book can only be purchased by completing and mastering the previous course

Вы можете посещать курсы или учиться самостоятельно по уникальным книгам, составленным мною. В конце каждого урока есть вопросы для самостоятельной ра
Вы можете посещать курсы или учиться самостоятельно по уникальным книгам, составленным мною. В конце каждого урока есть вопросы для самостоятельной работы. Вопросы составлены так, чтобы помочь вам проникнуть внутрь себя, открыть и узнать себя больше. Через эти вопросы вы вникаете в суть урока и постепенно начинаете осознавать себя и то, что вы делаете в повседневной жизни. Я буду рада помочь вам с любыми вопросами и проблемами через электронную почту или платную консультацию на английском языке или иврите. Стоимость одной книги 120 шек., для посещающих курсы – 90 шек. Стоимость консультации 300 шек. Книги можно приобрести только в Академии Золотая Спираль, все права защищены. Следующую книгу можно купить только закончив и усвоив предыдущий курс

ספר ראשון למתחילים- "התפתחות התודעה האישית"- המדריך המעשי לפתירת בעיות אישיות- לאנשים שבחרו לקחת אחריות על חייהם ולהתקדם
ספר ראשון למתחילים- "התפתחות התודעה האישית"- המדריך המעשי לפתירת בעיות אישיות- לאנשים שבחרו לקחת אחריות על חייהם ולהתקדם המדריך לתחילת הגילוי והחיפוש העצמי

Сафатаяная Солар: Книга первая- Практическое руководство по решению личных проблем для тех кто выбирает взять ответственность за свою жизнь на себяи
Сафатаяная Солар: Книга первая- Практическое руководство по решению личных проблем для тех кто выбирает взять ответственность за свою жизнь на себяи прогрессировать

ספר 2- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה
ספר 2- עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה

Книга вторая- Внутренняя сила достигаемая в сознании за пределами мышления
Книга вторая- Внутренняя сила достигаемая в сознании за пределами мышления

ספר 3- גילוי היופי שבקיום
ספר 3- גילוי היופי שבקיום

Книга третья- Открытие гармонии существования
Книга третья- Открытие гармонии существования

ספר 4: השלב הסופי בתודעת הדואליות
ספר 4: השלב הסופי בתודעת הדואליות


The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved
The books can only be purchased at the Golden Spiral Academy, all rights reserved

כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר אקדמיית ספירלת הזהב
כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר אקדמיית ספירלת הזהב

The academy for the beginning of the search and self-discovery, the practical union between the higher self and the human self, the development of the soul and the issues of existence and the universe
              1997-2023              
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
האקדמיה לתחילת החיפוש והגילוי העצמי, האיחוד המעשי בין העצמי הגבוה לעצמי האנושי, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your behaviors, responses, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self ? This is the profound and final stage that brings you to ascension, to mastery, to the new energy, to the exit from duality consciousness and the search "Who am "
 
האם אתם/ן מוכנים/ות לשחרר את מה שלא הולם יותר ולהתמודד באופן מעשי בחיי היומיום שלכם/ן עם ההתנהגויות, התגובות, הזיכרונות, הפחדים, האמונות שלכם/ן שאינם מתאימים/ות לכם/ן יותר? האם אתם/ן מוכנים/ות לעבור באופן מעשי את תהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי האנושי שלכם/ן והעצמי הגבוה שלכם/ן? זהו השלב העמוק והסופי שמביא אתכם/ן להתעלות, למאסטריות, לאנרגיה החדשה, ליציאה מתודעת הדואליות ולחיפוש "מי אני"
תודה לכם/ן שהקשבתם/ן לנשמה שלכם/ן
Thank you for listening to your soul 

 
Livecity - Website Builder