אקדמיית ספירלת הזהב
                                                                   
1997 בהנהלת ספטיניה סולר מאז 

                                                           Golden Spiral Academy managed by
                                                                Safataianaya Solar since 1997   

 
נושאי שפע ועבודה

 מדוע מפטרים אתכם ממקומות העבודה

 האם אתם נהנים מהעבודה שאתם עושים

 האם אתם עובדים רק למען הכסף וחיים רק להשיג ממנו עוד

 מהם הכישורים המולדים שלכם והאם אתם מיישמים אותם

 האם אתם נמצאים תמיד במינוס ולא יכולים לסיים את החודש

 כסף ושפע- האם אתם אלה שרק מקבלים ולא נותנים ? 

 האם אתם אלה שרק נותנים ולא מקבלים ?

 האם אתם נמצאים במקום ההולם ובזמן ההולם

 ועוד נושאים נוספים הנוגעים לשפע, לכסף ולקריירה 


 
Abundance and career issues

 Why you get fired from work

 Do you enjoy the work that you are doing

 Are you working only for the money and live your lives only to get more and more of it

 What are your natural inborn talents and do you apply them

 Do you have overdraft and you don''''''''t have enough money to finish the month

 Are you the ones that only receiving and not giving

 Are you the ones that only giving and not receiving

 Are you at the appropriate place at the appropriate time

And more other issues regarding the abundance, money and career issues
 

 

 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions,courses, answering questions are written by Safataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder