הלימודים באקדמיית ספירלת הזהב הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית
וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ

Studying at the Golden Spiral Academy is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible
and apply in a practical way in your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions  

 
  
אתר האינטרנט מתעדכן
מדי פעם


The website is updated from
time to time
1997-2022
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
Only you can change your life and your situation, no one else can do it for you. What do you choose: to continue to have doubts, fears, pains and suffering,
Do you choose to step back or take responsibility for your life to cope, change, let go and move forward - are you really ready for it?

 
                    
רק אתה/את יכול/ה לשנות את חייך ואת מצבך, אף אחד אחר לא יכול לעשות זאת בשבילכם/ן. במה אתה/את בוחר/ת: להמשיך להיות בספקות, פחדים, כאבים וסבל ?  האם אתה/את בוחר/ת לסגת לאחור או לקחת אחריות על חייכם/ן להתמודד, לשנות, לשחרר ולהתקדם- האם אתה/ת באמת מוכנים/ות לזה 

 
Livecity - Website Builder