מהי רמת התודעה שלכם
נכתב ע"י ספטיניה סולר © כל הזכויות שמורות

כדי לדעת מי אתם ומהי רמת התודעה שלכם עליכם להבין את תהליך ההתפתחות ההוויה/הנשמה שלכם. עלי לציין שוב, שרמת תודעה יכולה להיתקע ולהישאר במצב תודעה מסוים במשך תקופות חיים רבות עד שישנו מצב של רצון להשתנות ולעבור לרמת תודעה אחרת.

התפתחות התודעה האישית נלמדת באופן תיאורתי בממד זה וגם בממדים האחרים ומיושמת באופן מעשי בממד זה של כדור-הארץ המוחשי. תהליך ההתפתחות התודעה האישית הוא בספירלה מעגלית: התחדשות-הבנות, עיבוד, שחרור והתמרה של אמונות וגישות, לאחר-מכן ישנו מצב של ריק-כלום ומעבר לרמת תודעה גבוהה יותר.

ישנן חמש דרגות תודעה ואם נחלק אותן באחוזים נראה ש:

1) הישרדות וקיום- 40.9%

2) הוכחת מצב הקיום האנושי- 53.8%

3) מודעות פנימית ואישית- הגשמה עצמית- 3.9%

4) האיחוד עם העצמי-הגבוה שבכם (תחילת המעבר לתודעה שמעבר לדואליות)- 0.8%

5) התודעה שמעבר לדואליות- האנרגיה החדשה- 0.6%

וכעת אפרט יותר לגבי רמות התודעה:
בתחילה, התודעה היא ברמה נמוכה של ההישרדות והקיום, כלומר, חיים רק כדי לשרוד, ההתמקדות היא על הקמת משפחה, צרכים פיסיים, מחסה, אוכל והגנה.

לאחר שרמת תודעה זו מושגת אתם מתחילים להוכיח את מצב קיומכם האנושי: הישגיות ליותר כסף, מעמד וחברה, רדיפה אחרי קבלת תארים רק כדי להרשים, להיות עם הרבה אנשים מסביבכם, מכונית יותר גדולה, בית גדול יותר, התמקדות על הגוף הפיסי והמראה החיצוני בלבד, חיפוש אחרי ההשלמה דרך אנשים אחרים. אתם נמצאים בהתמכרות ומחפשים את הנוחות והפורקן דרך הדברים החיצוניים לפי התודעה ההמונית, אתם נמצאים באובססיה לפיתויים מיניים-פיסיים, אתם מבינים לגבי הדברים רק מנקודת מבט אחת מוגבלת העוברת דרך הניתוח של השכל. במצב תודעה זה, אתם חושבים שהנוחות וההשלמה החיצונית מביאים לכם את השלווה והעוצמה האישית. במשך הזמן מתברר לכם שזה לא כך, וזה גורם לכם לדאגות, לדיכאון ואפילו להרס-עצמי.

בשלב הבא של רמת התודעה אתם מתחילים להשיג יותר מודעות, מודעות פנימית ואישית. הרצון להבין איך הדברים פועלים מעבר לדברים הרגילים האנושיים. בשלב רמת תודעה זו ישנה התמקדות בהגשמה העצמית. אתם לומדים שיטות ופילוסופיות שונות כדי להבין את מהות קיומכם. אתם מתחילים בהדרגה לאזן את שבעת-מרכזי האנרגיה של הגוף הפיסי, אתם לומדים על מאבקי כח של שולט/נשלט ולקיחת אנרגיה מהאחרים דרך דרמות שאתם יוצרים לקבלת תשומת לב, חוסר איזון של אנרגיה גברית/נשית בתוככם, מהן נקודות החולשה שלכם וכיצד להתמודד ולהתגבר עליהן, שינויים בהרגלים, התנהגות, אמונות ודרכי חשיבה, מהו הכישרון הטבעי שלכם, מה אתם עושים עם זמנכם וכיצד להיות יותר מאוזנים ואסרטיביים, רמת התודעה שלכם מתפתחת ומתחילים להבין שאתם חלק מהעולם הזה ומקושרים לכל דבר ודבר כמו: אנשים אחרים, בע"ח, הצומח והיקום כולו.

ולבסוף, אתם מגיעים לתודעה גבוהה יותר ומשתוקקים לפתח את הקשר האמיתי עם עצמכם ולצאת מתודעת הדואליות. אתם מתחילים להבין מי אתם באמת. תחילת התהליך הוא לפתח קשר עמוק עם הגוף הפיסי האנושי שבו אתם נמצאים. לפעמים ישנה דחייה מהגוף הפיסי מכיוון שהוא חווה התנסויות קשות, כואבות ומשאיר אתכם מחוברים לממד זה. בתהליך זה אתם מתחילים לקבל ולאהוב את גופכם והמראה שלכם כפי שאתם מבלי לשנותו. אתם מתחילים להרגיש את גופכם, להתחבר לכל חלק ולחלק, לכל תא ותא ברמה הכי עמוקה. אתם מתחילים לנשום נשימות מודעות לכל תא ותא ומתחילים להרחיב את האנרגיה שלכם.

לאחר שהשגתם את הקשר עם גופכם והמראה הפיסי, אתם עוברים לשלב הבא שהוא השכל- המיינד. אתם מתחילים להבין שהשכל הוא לא השולט בחייכם ואין יותר פטפוט מתמשך בראשכם. התשובות כבר לא מגיעות דרך הניתוח של השכל ובנקודת מבט אחת מוגבלת. אתם מתחילים להבין שהשכל הוא חלק מכם ותפקידו הוא לאחסן מידע, לארגן להפעיל דברים.

לאחר שפיתחתם קשר עם גופכם והשכל השלב הבא הוא להתאחד עם העצמי-הגבוה שבכם, לאחד את כל תתי-אישיות והזהויות שיצרתם במשך תקופות חיים רבות בממד זה והאחרים. הם/הן מתחילים בהדרגה, לשחרר דברים שאינם הולמים יותר כמו: טראומות, זיכרונות, פחדים, אמונות, התנהגויות, התנסויות עם אנשים ומצבים שונים וכו'''' כדי להגיע לרמת תודעה מאוחדת עם העצמי-הגבוה שבכם ולשאת את התדר הזהוב בכל תא ותא בגופכם ובכל הממדים הרבים האחרים.

ברמת תודעה זו אתם בהדרגה משחררים מכם את ההזנה שלכם מאנשים אחרים כגון: הורים, בני-זוג וילדים, המדריכים האישיים שלכם, מהרשת המוזהבת המקיפה את המימד הזה, מהגאיה.... אתם מתחילים לעזוב את תודעת הדואליות המקוטבת ומתחילים להיות הוויה אחת שהיא בתדר הזהוב ומזינים את עצמכם רק מתוך ההוויה האמיתית שבכם. האנרגיות הגבריות/נשיות שבתוככם מתחילות להתמזג ולהיות מאוחדות כאנרגיה אחת, שלמה ומאוזנת. כל 12 מרכזי האנרגיה מתחילים להתאחד ברמת הדנ"א העמוק ביותר, והינכם הוויה אחת ללא כל מרכזים אנרגטיים נוספים. כלומר, כל 12 מרכזי האנרגיה שבעבר היו מזינים את גופכם ומקשרים אתכם לתודעת העצמי-הגבוה שמעבר לממד זה, מאוחדים למרכז אחד. אתם מתחילים לקבל את היותכם ריבונים על חייכם ללא קשר למה שקורה מחוץ לכם ועל כל מה שאתם בוחרים ומתנסים בתודעה שמעבר לדואליות בפוטנציאלים החדשים. אתם חיים וחווים את חייכם במציאות רב-ממדית ברגע העכשיו.

אתם אנשים בשלמות, חייכם ונהנים מחייכם ללא דרמות, פחדים, טראומות ויצירת תתי-אישיות. אתם אנשים עצמאיים, אינכם נזקקים לסיוע מאחרים או לדעתם, אינכם מתייעצים עם האחרים מכיוון שאתם קשובים לאינטואיציה שבכם, הינכם סבלניים להקשיב לדעותיהם של האחרים מבלי לשנותם , אתם יודעים לבטא את האמת הפנימית שלכם, הינכם אנשים אסרטיביים, מאוחדים בכל רמת ההוויה שלכם עם העצמי-הגבוה שלכם, אתם לוקחים אחריות על חייכם ומודעים למה שקורה מסביבכם ויודעים מה לעשות במצבים השונים מבלי להתייעץ עם האחרים. אתם לא ניתנים להשפעות חיצוניות של תודעה ההמון ולא נשאבים לתוכה. במצב של חוסר איזון, אתם יודעים מה לעשות כדי להיות יציבים ולא להיכנס למאבקי כח. אין לכם צורך להשיג תשומת לב או להערכה חיצונית

  What is your consiousness level r  
Written by Safataianaya Solar © All rights reserved

In order to know who you are and what is your consciousness level, you have to understand the soul/being development process. Again, I have to mention that a level of consciousness can stay stuck and stay at a certain consciousness level during many lifetimes, until there is a deep willingness for change and move to another level of consciousness

The personal consciousness evolution is learned in a theory way on this dimension and also on other dimensions and used in a practical way on this Earth dense dimension. The process of the personal consciousness evolution is as a round spiral: renewal-understanding, processing, releasing and transmuting believes systems and behaviors, afterwards there is a state of void-nothingness and moving to a higher level of consciousness

There are five consciousness levels on Earth and ifwe divide them in percentage we see that

1) Survival and existence- 40.9%

2) Proving the human existence- 53.8%

3) Self awareness within- self realization- 3.9%

4) The integration with your higher-self- beginning of the transformation
to the consciousness beyond duality- 0.8%

5) The consciousness beyond duality- 0.6%

And now I''ll explain more about each consciousness level
First, the consciousness is at a low level of survival and existence, that means, living only to survive, the focus is on having a family, physical needs, shelter, food and protection

After this consciousness is accomplished, you begin to prove your human existence: having ambition to more money, status and being in the society, chasing to have more degrees in order to impress others, being with a lot of people around you, having a bigger car, a bigger house; the focus is only on the external appearance and the physical body, searching after and external completion through other people. You are addicted and looking for the convenience and discharge through the external things according to the mass consciousness, you are obsessive for physical-sexual seductions, and your understandings about things is only from one limited perspective according the analyzing from the mind. At this state of consciousness, you think that the convenience is coming from the external completion and that what is giving you the self power and peacefulness. During the time you realize that it''''s not like that, and this may cause you being anxious, depressed and even having a self-destruction

At the next phase of consciousness level you begin to accomplish more awareness, self awareness within you. You have the will to understand how things are working beyond the regular human things. At this phase of consciousness level there is a focusing in the self realization. You are learning different methods and philosophies in order to understand your essence of your existence. Gradually, you''re starting to rebalance the seven energy centers of the physical body, you''re learning about power-struggles of a controller/ being controlled and taking energy from others through dramas that you''''re creating in order to receive more attention, imbalances of the masculine/feminine energies within you, what are your low spots and how to deal and get over them, changing habits, behaviors, believes systems and ways of thinking, what are your natural talents, what are you doing with your time and how to be more balanced and assertive, your consciousness level is developed and you begin to understand that you are part of this world and your are connected to everything such as: other people, animals, plants and all the universe

Finallyyou''''re accomplishing to move to a higher consciousness and want to develop a real relationship with yourself and moving from the duality consciousness. You start to understand who you really are. The process begins with developing a deep connection with your human physical body that you are having. Sometimes there isa rejection of the physical body, because it experienced difficulties or painful experiences and it leaves you being on this dimension. At this process you''re beginning to accept and love your body and your appearance as you are without changing it. You''re beginning to feel your body, to connect to every part of it, to each cell at the deepest level. You are beginning to be aware to your breaths to each cell and beginning to expend your energy

After you have accomplished the connection with your physical and body appearance,you''''re going to the next phase that is the mind. You''re beginning to understand that the mind is not controlling your life and there is no endless chatting in your head. The answers are no longer coming from the analyzing of the mind and from a limited one perspective. You''''re beginning to understand that the mind is part of you and its function is to store information, arranging and operating the things

After you developed the connection with your body and mind, the next phase is integrating with the higher-self within you, integrate all the aspects and identities that you''''ve created during many lifetimes on this dimension and others. They, gradually, are beginning to release things that are no longer appropriate anymore such as: traumas, memories, fears, believes systems, behaviors, experiences with other people and different situations etcin order to accomplish the consciousness level which is integrated with the higher-self within you and bearing the golden frequency on each cell in your body and at all the other many dimensions

At this level of consciousness you are, gradually, releasing yourself from being fed by other people like: your parents, spouses and children, your personal guides, the golden grid that around this dimension and Gaia. You are beginning to leave the polarity, duality consciousness and starting to be a whole one being that is on the golden frequency, and you''re feeding yourself only from the authentic being within you. Your masculine/feminine energies within you are beginning to integrate and being united as a one, whole and balanced energyAll the 12 energy centers are beginning to integrate at the deepest level of the DNA, and you are as a one whole being without other energy centers. It means, all the 12 energy centers that before were feeding your body and connecting you to the higher-authentic consciousness beyond this dimension are united to one centerYou''''re beginning to accept that you are a sovereign being on your lives and all what you choose to experience with the new potentials of the consciousness beyond duality. You are living and experiencing your lives in the now-moment multidimensional

Behavior of a person who is whole, balanced and at ahigher level of consciousness
An in depended persondoesn''''t need assistance from others of their opinion, is not consulting with others because he/she is listening to his/her intuitive voice, patient to listen to the points of view of others without changing them, know to express its own internal truth, an assertive personintegrated with his/her higher-authentic-self, is taking responsibility for his/her own life and what is happening, knows what to do at the different situations that occur with out consulting with others. At a state of imbalance he/she knows what to do to be rebalanced and not getting in power-strugglesHe/she doesn''t need to get attention of an external appreciation

 
 
 


זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה

Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

         Golden Spiral School  All rights reserved to Safataianaya Solar          ביה"ס ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2018 
Livecity - Website Builder