בכל שיעור אתם מקבלים מידע מודפס והסבר מפורט ומשימות אישיות שעליכם לענות, להתמודד וליישם באופן מעשי בחיי היום-יום שלכם, ואין זה משחק חוותי הנמשך כמה ימים או שעות. במהלך הקורסים אתם עוברים תהליך של שחרורים ושינויים, שהוא ממושך הדורש את האומץ, סבלנות, התמדה, משמעת עצמית, וכמובן הבעת כוונה פנימית וכנה לשינוי ולהתקדמות. עליכם לשתף פעולה באופן מוחלט, בכנות, באמון ובפתיחות
 
קורס למתקדמים: חלק 3:  "החיים ומערכת היחסים הנצחית לאחר האיחוד"- 23 שיעורים
אתם יכולים להשתתף בקורס החמישי והאחרון רק לאחר שלמדתם ויישמתם באופן המעשי את הקורס הראשון: "התפתחות התודעה האישית" הקורס השני: עוצמה פנימית דרך התודעה שמעבר לחשיבה", הקורס השלישי: "גילוי היופי שבקיום" והקורס הרביעי: "השלב הסופי בתודעת הדואליות"

בקורסים קודמים למדתם על תודעת הדואליות המאפיינים אותה ובקורס זה אתם מקבלים ידע ומידע שהוא חדש ומעודכן לגבי התודעה שלכם לאחר שעברתם איחוד מלא ושחררתם את כל התבניות האנרגטיות של כל תתי האישיות שלכם ואתם עוברים למעגל השלישי. מהם המאפיינים את התודעה הזו, שהיא לגמרי אחרת . דרך גופכם הפיזי, אתם לראשונה חווים את עצמכם כהוויה בתודעה מאוחדת ויש לכם חכמה שהצטברה מההתנסויות השונות בתודעה הדואלית. השדה האנרגטי שלכם הוא שונה ואין יותר מאפיינים שהיו בתודעה המקוטבת שצריך להתנסות בהם: הערכה עצמית, מערכות יחסים, שפע ובריאות. האנרגיה החדשה היא תוצר של התודעה שלכם ורק לאחר שאתם עוברים לגמרי את תודעת הדואליות ומשחררים את כל תתי-האישיות שלכם. 
אתם לומדים כיצד לחיות כאנשים ברמת תודעה גבוהה (רמה 5) בכדור הארץ שהוא מקום מאוד דחוס אנרגטית וכיצד לפעול ולהיות עם אנשים ברמות תודעה שונות, שאינם מבינים את מה שאתם יודעים.

קורס זה מתחלק לשישה חלקים:
חלק 1-העצמי האנושי בתודעה "אני זוכר מי אני, אני יודע מי אני"- סיום החיפוש
חלק 2- אפיוני התודעה המאוחדת והשלמה
חלק 3- הפער בין המציאות הפיזית לבין המציאות האסטרלית
חלק 4- האתגר לחיות בתודעה הדואלית כמאסטר נעלה
חלק 5- קיום התודעה במרחב במעגל השלישי
חלק 6- עזיבת כדור הארץ וההתגלמות הפיזית

הקורס מועבר באופן פרטני או בקבוצה ובסיום הקורס הנכם מקבלים תעודת גמר


עלות הקורס: 9200 ₪ (כל שיעור 400 ₪ 3-3.5 שעות)

אפשריות התשלום: הפקדה בנקאית או במזומן כל שיעור 
	 
	

 

זכויות יוצרים © כל המידע הנמצא באתר האינטרנט וכל מה שאתם מקבלים בפגישות הייעוץ, הקורסים, המענה לשאלות בכתב או באימייל נכתב על ידי, ספטיניה סולר, ומוגנים בזכויות היוצרים, לפיכך, אין להעתיק או לפרסם ללא אישורה או ידיעתה
Copyrights©: All the information that is on this web site and all what you're receiving during the consultation sessions, seminars, answering  questions are written bySafataianaya solar, and are protected by copyrights thereforeyou may not copy or publish without her approval

 
         Golden Spiral Academy  All rights reserved to Safataianaya Solar          אקדמיית ספירלת הזהב כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר        ©  1997- 2019 
Livecity - Website Builder