האקדמיה להתפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
The Academy for the development of the soul
and the issues of existence and the universe
 
 
English     Pусский        Română     عربيه           Français        Italiana        Espagnol           Suédois         And other languages

 

 
 
 


 

050-5935394
abm88@walla.com

+972-50-5935394
safataianaya11@gmail.com 
 


1997-2023 
 © כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
         אקדמיית ספירלת הזהב 
         
©  All rights reserved to Safataianaya Solara
Golden Spiral Academy


סיום החיפוש "מי אני” ברמת הנשמה 
כל אחד ואחת מכם/ן תצטרכו לעבור את זה-האם אתם/ן בוחרים/ות  ומוכנים/ות לעבור את תהליך האיחוד וההשלמה
ולסיים את החיפוש "מי אני" בקלות ובפשטות 


The end of the search for “who am I” at the level of the soul
Each and every one of you will have to go through this-Do you choose and are you ready to go through
the unification and completion and finish
the "Who am I" search process  easily and simply 
Livecity - Website Builder