1997-2024 
 © כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר  אקדמיית ספירלת הזהב  
 
 
אתר האינטרנט יעבור שינויים ועדכונים במהלך חודשים אפריל-מאי 2024

The website will undergo changes and updates during the months of April-May 2024

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


קורס בלעדי למתחילים מודעות עצמית מעשית שכתבה ומנחה ספטיניה סולר
An exclusive practical self-awareness course for beginners written and directed by Safataianaya Solar  


 
האם הייתם/ן מתנהגים/ות כך לילדים שלכם/ן או לעצמכם/ן ?
Would you behave like this to your children or to yourself?

השלב המעשי- מעבר לאשליית הרוחניות, המיסטיקה והעידן החדש  כל אחד ואחת מכם/ן תצטרכו לעבור את זה- האם אתם/ן מוכנים/ות 
The practical stage- beyond the illusion of and the spirituality, mysticism and New Age- Each and every one of you will have to go through this-are you ready
By appointment and pre-registration only
+972-50-5935394
afataianaya11@gmail.com

 
מעגל ספירלת הזהב נוסד ב-  1997 וידוע בייחודיותו בידע ובמידע שאינם נמצאים במוסדות ובמסגרות חינוכיים אחרים
 
בתיאום ובהרשמה מראש בלבד
050-5935394

abm88@walla.com
 
Livecity - Website Builder