האקדמיה לתחילת החיפוש והגילוי העצמי, האיחוד המעשי בין העצמי הגבוה לעצמי האנושי, התפתחות הנשמה ונושאי הקיום והיקום
The academy for the beginning of the search and self-discovery, the practical union between the higher self and the human self,
the development of the soul and the issues of existence and the universe

Messages הודעות

Homepage  >>  Messages הודעות
אתר האינטרנט עובר שינויים ועדכונים מדי פעם
אתר האינטרנט עובר שינויים ועדכונים מדי פעם

The website undergoes changes and updates from time to time
The website undergoes changes and updates from time to time

בתיאום ובהרשמה מראש בלבד
בתיאום ובהרשמה מראש בלבד

By appointment and pre-registration only
By appointment and pre-registration only

הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ
הלימודים הם רק עבורכם/ן שבאמת מוכנים/ות להיות במשמעת עצמית, באחריות אישית וליישם באופן המעשי בחיי היום יום שלכם את כל הנלמד בקורסים ופגישות הייעוץ

Studying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in a practical way in your daily life everyth
Studying is only for you who are really willing to be self-disciplined, personally responsible and apply in a practical way in your daily life everything that is learned in the courses and counseling sessions

עליכם להגיע בזמן לפגישות ולשיעורים ובהופעה הו למת ולא מרושלת
עליכם להגיע בזמן לפגישות ולשיעורים ובהופעה הו למת ולא מרושלת

You must arrive on time for meetings and classes and in an appropriate and not sloppy appearance
You must arrive on time for meetings and classes and in an appropriate and not sloppy appearance

במידה על ביטול או דחיה יש להודיע לפחות יום מראש
במידה על ביטול או דחיה יש להודיע לפחות יום מראש

In case of cancellation or postponement, you must notify at least one day in advance
In case of cancellation or postponement, you must notify at least one day in advance

The practical stage - beyond the illusion of spirituality and the new age
 
              1997-2023              
  כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר
אקדמיית ספירלת הזהב ©
© All rights reserved to Safataianaya Solar
Golden Spiral Academy
השלב המעשי- מעבר לאשליית הרוחניות והעידן החדש
 
Are you ready to release what is not appropriate anymore and dealing practically in your daily lives with your behaviors, responses, memories, fears, believes that are not appropriate for you anymore Are you ready to go through practically the integration and completion process between your human-self and your higher-self ? This is the profound and final stage that brings you to ascension, to mastery, to the new energy, to the exit from duality consciousness and the search "Who am "
 
האם אתם/ן מוכנים/ות לשחרר את מה שלא הולם יותר ולהתמודד באופן מעשי בחיי היומיום שלכם/ן עם ההתנהגויות, התגובות, הזיכרונות, הפחדים, האמונות שלכם/ן שאינם מתאימים/ות לכם/ן יותר? האם אתם/ן מוכנים/ות לעבור באופן מעשי את תהליך האיחוד וההשלמה בין העצמי האנושי שלכם/ן והעצמי הגבוה שלכם/ן? זהו השלב העמוק והסופי שמביא אתכם/ן להתעלות, למאסטריות, לאנרגיה החדשה, ליציאה מתודעת הדואליות ולחיפוש "מי אני"
 
Livecity - Website Builder