אתר האינטרנט יעבור שינויים ועדכונים במהלך חודש מאי 2024
The website will undergo changes and updates during
the month of May 2024
050-5935394      abm88@walla.com    safataianaya11@gmail.com
English  Pусский   Română  عربيه   and other languages

1997-2024 
 © כל הזכויות שמורות לספטיניה סולר  אקדמיית ספירלת הזהב  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רוזניר- מיחזור בגדים

Homepage  >>  Links קישורים  >>  רוזניר- מיחזור בגדים

רוזניר- מיחזור בגדים
http://rosnir.co.il/

Because of the complexity of the knowledge and information conveyed in the courses, the books are in Hebrew, English and Russian. They are not for sale, but are given at the end of the courses as reference material at a price of NIS 90 per book
בגלל מורכבות הידע והמידע המועברים בקורסים, הספרים בעברית, באנגלית וברוסית אינם למכירה, אלא ניתנים בסיום הקורסים כחומר עזר במחיר של
90 ₪ לספר
 
Livecity - Website Builder